Приета е програма за овладяване на бездомните кучета

На последната си сесия Общински съвет, Първомай прие Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.

Вносител на проекта на Програмата е зам.-кметът Хамди Мустафа. Той определя основаната стратегическа цел да е „…Постепенно ограничаване на броя на безстопанствените кучета, чрез масова кастрация, до брой, гарантиращ безопасността и здравето на хората и комфорта на градската среда.“

Разработването и приемането на Програмата се налага поради това, че проблемът с популацията на скитащите и безстопанствени кучета е сериозен за обществото, с многостранни измерения, като социално-битови, ветеринарномедицински, икономически и екологични.

Задачите на тази програма са няколко, като първата от тях е овладяване броя на безстопанствените кучета. Освен това Програмата предвижда  контрол върху отглеждането на домашните кучета, чрез идентификация, регистрация и въвеждане на данни за кучетата на територията на общината в Интегрираната информационна система на Българска агенция по безопасност на храните. Необходимо е и създаване на регистър на всички обекти за развъждане на кучета, регистрация и контрол  на всички търговци на кучета.

Една от задачите, в решаването на която се очаква активно включване на гражданите и организацията „Ангели на четири лапи“, е стимулиране осиновяването на безстопанствени кучета.

Програмата предвижда и повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни кучета.

В Бюджет  на община Първомай за 2022 г. се предвиждат 10 000 лв. за финансирани на Програмата за овладяване популацията на бездомните кучета и постъпления от таксите за притежание на кучета по Закона за ветеринарномедицинската дейност. В общината, според Мустафа, има около 10 000 домашни кучета, но регистрираните към момента са 158. За тази година такса не е платил нито един собственик на куче. Таксата за година е незначителните за годишния семеен бюджет 12 лв. Според зам.-кметът дори само 1000 собственици да я заплатят, общината ще разполага с достатъчно средства за кастрация, ваксинация и ограничаване на бездомните кучета. Тези средства биха могли да осигурят спокойното съществуване на спасителния център и приют за кучетата. Други източници на финансиране биха могли да бъдат дарения и международни проекти и програми.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Още новини

Последни новини