11 °C

Няма съществено изменение в разнообразието от дивеч показа таксацията в Първомайско

Приключи пролетната таксация в ловните полета на ЛРД „Марица“ Първомай.

Таксация е определяне на действителния запас на дивеч в даден ловен район. След извършването на таксация (преброяване) на дивеча се определя и каква част от него може да бъде отстреляна от ловците, без да се влоши качеството на популацията.

През последните ловни излети, ловците са попълнили формуляри, които показват,  че за една година няма съществено изменение на разнообразието при едрия и дребния дивеч в района. Бройките се запазва с малки изключения.

Според обобщените данни, видовете, които бележат нарастване са сърна, фазан и яребица.

Над допустимия запас е дивата свиня – преброени са 98, при допустим запас 49. Фазаните са 2428, при допустими 1252. Надхвърлянето на допустимите стойности е неблагоприятно за еко системата, нарушава равновесието, а понякога създава и проблеми на селското стопанство.

Установено е, че през последната година е нараснал броят на сърните и те в момента са 511, но при допустимост 581. Това дава възможност в плана за ползване да бъдат вписани 109 сърни.

Яребиците са 7690. Има и 6 благородни елена, при допустимост от 4.

Ловджиите от дружеството са притеснени от застоя в бройката на дивите зайци, въпреки положените усилия да им бъдат създадени условия за размножаване.  Преброени са 4447 зайци.

От хищниците най-голяма е бройката на свраките – 465, следвана от посевната врана – 281 и сивата врана – 258. Преброени са 122 чакала, 155 лисици, 29 бялки, 24 язовци и 50 чавки. Сред вредните животни са записани 40 скитащи кучета и 22 скитащи котки.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 19.04.2021

Последни новини