11 °C

6 проекта временно ще бъдат финансирани от общинския бюджет

Община Първомай е бенефициент по няколко проекта финансирани със средства от Европейския съюз. В процеса на изпълнението на проектите е необходимо осигуряването на финансов ресурс за извършване на допустими разходи, които в последствие се верифицират и възстановяват.

За реализацията на изпълняваните през 2021 г. проекти е необходимо да се предоставят временни безлихвени заеми, като сроковете за предоставяне и възстановяване на заемите са в зависимост от условията на финансиращата програма. Невъзможността за предоставяне на временни безлихвени заеми би довело дo неизпълнение на тези условия и срокове.

Три от проектите са „Нова възможност за младежка заетост“ – 7, 8 и 9, за които  са нужни съответно 1700 лв., 2200 лв. и 4400 лв.   „Младежка заетост“ е схема, която дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления – стажуване и обучение. Към този момент по нея работят 15 младежи, които се обучават за сметосъбирачи и технически сътрудници.

Проект „Обучения и заетост“ се нуждае от  4000 лева – средства, благодарение на които 5 безработни лица с увреждания се обучават и работят.

За проект „Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ са нужни  11 000 лева. Благодарение на проекта е осигурен обяд за 200 жители на общината.

20 000 лв. безлихвен заем бе поискан  за проект „Патронажна грижа  в Община Първомай“, който обслужва 93 потребители

Общинският съвет град Първомай даде съгласие за предоставяне на 43 000 лв. временни безлихвени заеми от временно свободни средства по бюджета на Община Първомай за 2021 г.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 19.04.2021

Последни новини