-2 °C

Градинската гора е обявена за защитена територия

Със заповед на министъра на околната среда и водите Градинската гора е обявена за защитена зона.

Градинската гора е в землището на селата Градина, общ. Първомай и Мирово, общ. Братя Даскалови.

Тя е със площ 4 402.202 дка.

Предмет на опазване в нея са типът природно местообитание на крайречни смесени гори край голяма река от растителните видове. От животните в гората са защитени видра, голям гребенест тритон, червенокоремна бумка, шипоопашата костенурка, обикновена блатна костенурка и пъстър смок. Има защите ни безгръбначни видове: бръмбар рогач и буков сечко.

В защитената зона са забранени движението на и състезанията с автомобили, бъгита, ATV, UTV извън съществуващите пътища. Забранено е съхранението и депонирането на отпадъци, дейности, свързани с отводняване или промяна на речни корита, както и други дейности, описани в заповедта на министъра.

Защитената местност „Находище на блатно кокиче“, която се намира на територията на „Градинска гора“ продължава да съществува като защитена местност и последната заповед не отменя наложените върху нея забрани.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (3)

 • 1
  Ча
  чакържи
  4 0
  09:55, 6 юли 2020
  Балю градинския плужек заедно с циганите изсече гората .
  • Гр
   Градинец
   5 0
   21:15, 6 юли 2020
   Балю 16 години кметува с таз пуста Гора
 • 2
  Ре
  ренер
  1 -2
  00:28, 7 юли 2020
  а сега кмет е един мръсник син на мръсник

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини