5 °C

Как Първомай защити правото си да диша

Преди повече от 10 години жителите на Първомай бяха поставени пред заплахата да дишат замърсен въздух, съдържащ вредни частици и наситен с непоносима, остра, задушлива миризма. И поставени в безисходица, поведоха битка срещу собствениците на фирмата – замърсител – АДФ! Битката беше трудна, защото те се изправяха срещу един сериозен инвеститор, даващ хляб на 100 семейства и то в годините, когато чуждите инвеститори бяха „свещени крави“.

За по-младите читатели, може би ще звучи невероятно, но хората не ползваха Интернет, а за социални мрежи никой не беше чувал. Недоволството се изливаше от ухо на ухо в кафенетата и по улиците, но нямаше къде да запишеш колко си недоволен от „всички корумпирани управляващи“. Седнал на ракия и салата, не ти идваше на ума колко може да си смел зад монитора на компютъра. За всички беше ясно, че тази битка трябва да се води компетентно, с факти и в пряка дискусия с хората, от които зависи решаването на проблема. Успехът на гражданите беше в това, че се обединиха и като гражданско общество накараха собствениците на фирмата да изберат – инвестиции в пречиствателна инсталация или затваряне на фабриката. В АДФ избраха да я затворят. Разбира се, ако тогава те бяха вложили средства в пречиствателна станция, днес населението на Първомай нямаше да бъде изправено пред подобен проблем. Фабрика, със същия изпълнителен директор – Стефано Капио, ни обгазява ежедневно, а миризмата е непоносима за живеещите наоколо. Разликите са в това, че битката се води от клавиатурата на телефоните и лаптопите ни. Има позвънявания на телефон 112 и май до там стига смелостта на новото ни гражданско общество, изнежено от възможностите, които ни предоставя фейсбук и предавания като „Господари на ефира“. Мнозина си мислят, че това е панацеята за решаването на един такъв проблем, но истината е, че са нужни много повече усилия. Затова представям разказа на няколко участници в събитията от 2004 до 2006 година, когато Първомай защити правото си да диша.

Предприятието АЛКАО е разположено в бившето предприятие за преработка на вълна на фирма “АДФ-България” ЕООД – гр. Първомай, основано с френски капитали. Разположено е северозападно на град Първомай, долепено до жилищната зона на града откъм надветрената му част.

Проблемът с обгазяването от прането на вълна се появи в началото на 2004г. В продължение на половин година населението беше обгазявано с непрекъсната, ужасна и абсолютно непоносима миризма, носеща се в радиус около километър край предприятието, без някой от управляващите или инстанциите да предприеме каквито и да било адекватни законови мерки за да спре мъките на хората!!! Имаше непрекъснати оплаквания от страна на населението, изразяващи се в обаждания в кметството, на зелени телефони в РИОСВ и ХЕИ, но естеството на проблема не се осъзнаваше. Действията на инстанциите (ХЕИ, РИОСВ, Община) бяха никакви или неадекватни – проверките не можели да установят, че предприятието работи, правили били замервания и не установили нищо вредно.

Вследствие растящото недоволство сред гражданите, в началото на м. Юни 2004г. се насрочи среща с гражданството по проблема, която се проведе в залата на Общината. До този момент ние жителите на гр. Първомай не знаехме как стоят нещата относно въвеждането в експлоатация на предприятието и мислехме, че има необходимите документи, без да ни е ясно какъв е точно проблемът и защо мирише. Нямахме никаква представа какво точно представлява технологията на прането, не сме си давали сметка, че се строи нещо в нарушение на хигиенно-защитната зона за отстояние от домовете ни. На срещата в Общината най-после се постави от наша страна въпроса и се изясни, че предприятието пере вълна необезпокоявано половин година без разрешение за ползване за дейността “пране на вълна”, т. е. напълно незаконно, а градът ни тъне в ужасни миризми! Въпреки това срещата завърши с наложената ни супер неадекватна уговорка незаконно функциониращото предприятие да даде в срок от две седмици отговор какво смята да прави за да реши проблема с миризмите. Хората си тръгнаха недоволни и осъзнавайки, че правата им са грубо нарушени, но и не знаейки как да си ги търсят.

През следващите няколко седмици написахме първата жалба, под която се подписаха около 1200 граждани и се пусна на 21 и 22 юни 2004г. до ДНСК – София; МОСВ; ИАОС; МЗ; РИОСВ – Пловдив и ХЕИ – Пловдив. В жалбата бяха поставени редица въпроси относно законността на ситуиране на предприятието и относно законността на въвеждането му в експлоатация. Реакцията на жалбата от страна на сезираните инстанции беше следната:

1. ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ (ИАОС) с писмо изх. № 04-00-1914 / 25.06.2004г. препраща жлбата за отговор в МОСВ, защото не разполагала с исканата информация. Това обаче не е съвсем вярно, защото на 19.05.2004г. “АДФ-България” ЕООД е депозирало в ИАОС заявление за издаване на комплексно разрешително, придружено с цялостно досие на обекта и следователно ИАОС е разполагала с цялата искана информация. Отделен въпрос е, че след получаването на жалбата е трябвало да се съобрази с факта, че за обект с пусната преписка за издаване на комплексно разрешително има жалба с повдигнати сериозни въпроси относно законността на разрешеното строителство.

2. МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ с писмо изх. № И-69/ 02.07.2004г. дава отговор, но засяга само частта от повдигнатите въпроси, отнасяща се до законността на въвеждане в експлоатация. В писмото се констатира, че се извършва пране на вълна в невъведен в експлоатация обект и че е съставен акт на предприятието. Текстът на писмото е четен в Народното събрание от министър Долорес Арсенова в ден за парламентарен контрол.

3. МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО в писмо с изх. № 97-00-136/ 02.07.2004г. препраща жалбата до ХЕИ – Пловдив за проверка по жалбата и отговор в срок до 18.07.2004г.; И в писмо с изх. № 97-00-136 / 27.07.2004г. казва, че е констатирано пране на вълна в невъведен в експлоатация обект и е издадена заповед за временно спиране до узаконяване на дейността. От писмото става ясно, че ХЕИ е съгласувало местоположението само на част от подобектите от дейност “Пране на вълна” и то при намалено отстояние до регулацията и в нарушение процедурата на Наредба 7.

4. РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – гр. Пловдив в писмо с изх. № Ж-26 / 14.07.2004г. прави обстоен коментар, но не коментира въпросите, отнасяши се до законността на ситуиране на предприятието, независимо, че в решението по ОВОС е изрично посочено да се спазва Наредба 7 и това не е спазено.

5.ДИРЕКЦИЯ ЗА НАЦИОНАЛЕН СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ в писмо с изх. № IV 2183-04-585 / 02.08.2004г., изпратено 42 дена след подадената жалба за незаконна експлоатация на промишлен обект, замърсяващ околната среда, прави препратка до РДНСК – Пловдив да направи проверка и да даде отговор на поставените въпроси. РДНСК и ДНСК така и не дават отговор на жалбата, което е скандален факт.

Предприятието спря да пере вълна и да излъчва неприятни миризми през месец август 2004г., т. е. около 2 месеца след като пуснахме първата жалба, благодарение на заповедите за спиране от страна на ХЕИ и РИОСВ без обаче да се обърне внимание на редицата въпроси, които сме поставили относно законността на процедурата и законността на ситуиране на предприятието.

През това време е продължила процедурата по подготовка на изготвяне на заявлението за комплексно разрешително и през м. Октомври 2004г. разбрахме, че същото е обявено. Веднага на 25.10.2004г. се състави втора жалба до ИАОС; ДНСК – София; МОСВ; МЗ; Народното събрание и Община Първомай, подписана от 1600 души, в която се искаше незабавно спиране процедурата по издаване на комплексно разрешително, спиране на строителството на територията на Предприятието и произнасяне по отношение на законността на издадените от ХЕИ-Пловдив, Министерство на здравеопазването, РИОСВ–Пловдив и Община Първомай разрешителни и съгласувателни документи и издадените разрешения за строеж. Също така се искаше налагане на адекватни по размер, публично оповестени санкции на “АДФ – България” – гр. Първомай.

Отговорите, които получихме на втората жалба, гласяха, че няма правна възможност издаването на комплексното разрешително да бъде спряно, а обследването законността на издадените до момента документи само изброяваше същите, без да коментира отклоненията от законовата процедура при издаването им.

След като ни стана ясно, че ефектът от нашите жалби е незначителен и инстанциите нямат никакво намерение да решат адекватно нашия проблем, чрез народния представител от гр. Първомай г-н Петър Мутафчиев поискахме среща с министър Долорес Арсенова, която се състоя на 16.11.2004г. в МОСВ – София. На срещата отидохме около 4-5 човека от инициативната група, където изложихме проблемите и поискахме още веднъж намиране на законово основание за спиране издаването на комплексното разрешително. Беше ни отговорено, че процедурата не може да бъде спряна, а и въпросите които се поставят не са само от компетенцията на МОСВ. Предложено ни беше да изискаме с молба сформирането на междуведомствена комисия с представители на всички инстанции, имащи отношение по проблема. Ние не бяхме и все още не сме убедени, че проблема с предприятието трябва да се решава от подобен род комисии и че задача на държавните органи е да прилагат закона, така че да не възникват проблеми от подобен характер. В хода на срещата с министър Арсенова стана ясно, че не можем да постигнем друго решение и съзнавайки, че това е завоалиран отказ да се реши проблема, направихме препоръчаното ни от министърката искане за сформиране на междуведомствена комисия по проблема с предприятието.

След срещата с министър Арсенова ни потърси и Валя Ахчиева, на която още преди това бяхме изпратили материали. На 23.11.2004г., 30.11.2004г и 07.12.2004г. по Канал 1 се излъчиха 3 последователни предавания “Открито”, които изнесоха проблема пред цяла България.

На 13.12.2004г. пуснахме жалба до областния управител, в която алармирахме, че въпреки всичките ни усилия, тече процедура за издаване на комплексно разрешително и ще се въведе в експлоатация геноцидна за града ни дейност.

След доста голямо закъснение беше назначена и исканата междуведомствена комисия, която има заседания на 04.01.2005г. и 08.02.2005г. В комисията бяха включени експерти на МОСВ, ИАОС, МЗ, МРРБ, ДНСК, РИОСВ-Пловдив, представители на и представители на някакви екологични и неправителствени организации – “Зелена България”, “Слънчев ден” и представител на “Зелени патрули”.

На тези заседания ние отново присъствахме и казахме, че се готви въвеждане в експлоатация на предприятие, което ще отрови града. Посочихме всички многобройни нарушения на закони и наредби, които са били съзнателно допуснати за да може да се реализира предприятието. И двете заседания бяха продължителни, манипулативни и се оказа, че никой няма намерение да ни чуе, да ни реши проблема и целта е да се стигне все пак до издаване на комплексно разрешително и въвеждане в експлоатация на предприятието. Нещо повече, тъй като ние се оказахме много добре теоретично подготвени и много упорито и аргументирано защитавахме нашето искане за премахване прането на вълна от предмета на дейност на предприятието, не ни беше представен протокол от заседанията на комисията, защото ако стане обществено достояние диалога, който водихме там, ще стане ясно колко геноцидна и продажна е позицията на представителите на управляващите институции.

Междувременно процедурата по издаване на комплексно разрешително на завода си продължи най-нагло. Беше изложен на обществен достъп проектът за комплексно разрешително. В едномесечния срок, който свърши на 10.02.2005г. в ИАОС – София бяха изпратени около 330 жалби на граждани с над 1000 подписа, в които се искаше да не се издава комплексно разрешително на завода.

На 06.12.2005г. в Комисията по жалбите и петициите на гражданите на Народното събрание, с помощта на нар. представител на Асеновград г-н Йордан Бакалов, написахме и внесохме писмо, призоваващо за незабавна помощ. Г-н Бакалов чете нашата жалба на заседание на Народното събрание и апелира за помощ. Това може би изигра доста решаваща роля.

През цялото това описано време, в отговор на всички многобройни действия на гражданите, в завода идваха на проверка много институции и налагаха спирания, указания, предписания на неизправно и незаконно работещото „пране на вълна“. Това доведе до доста непредвидени нужди от инвестиции и залагане в проектите на адекватни пречиствателни съоръжения, които не са били в плановете за инвестиции на предприятието. Не след дълго дейността на предприятието се преустанови и градът задиша отново, но мотивите за изнасянето на АДФ от Първомай така и останаха обвити в неяснота. Нека всеки сам прецени според гореизложеното, дали въздухът щеше да бъде спасен, ако гражданите си бяха "налягали парцалите" и не бяха повели битка!

Parvomai.NET

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (35)

 • 1
  Пи
  ПИТАГОР
  19 -10
  10:45, 9 фев 2018
  Ама тедо кой лъжеш ма нямало интернет нямало не знам си ко. Сичко си имаше само дето ескома никакви ги нямаше а ти препудаваше математика нейде из училищата нимой лъжи малките дяца ти жъ кажеш още малко че и ток и вода сме нямали тогава. Сичко си беше наред просто чужденците им писна и си тръгнаха иначе можеше още да дишаме въздух който мирише на офце никой нищо не е направил по въпроса тогава както и сега няма да напрай нимой лъжи хората. Ко ми цитираш тия тъпи писма от 2005 ами от 2005 до като се затори завода колко години минаха. Просто на франсетата не им се платаше на наще идиотчета а и те си смениха тотално бизнеса ай са да видим фесовете така лесно ли ще се откажат ще си дишаме въздуха с вкус на какао а те жа си платат там където трябва
 • 2
  11
  111
  7 -11
  11:00, 9 фев 2018
  Не петни името на Питагор,б говедо малоумно!!! Виж коментара
 • 3
  Ше
  Шекспир
  6 -2
  11:25, 9 фев 2018
  Скъпи мои, многи ми е жал,
  но ви оставям в тази ... кал.
 • 4
  Бе
  Без думи
  21 -10
  11:52, 9 фев 2018
  Г-жо Кирякова,

  Всеки ден гледам как хора с маски и противогази се разхождат по улиците на града. Добре, че най-после Вие се сетихте да дадете гласност на този световен катаклизъм. Не мога да проумея само защо никой не споменава за замърсяването на Мечка река от мандрите Бор-Чвор и Елит, за замърсяването на река Марица от ББП, което няма пречиствателна станция и всичките боклуци отиват директно в Марица. Добре, че най-после се появихте Вие като един изключително компетентен контролен орган, който силно да извика ОТРОВИХТЕ ЖИТЕЛИТЕ НА ГРАДА. Просто жалка картинка..... много жалка..... засрамете се за писанията си, които са ежедневие. По добрият вариант, който ще Ви препоръчам е просто да копирате ковини от други медии и да ги поствате в сайта. По скоро Вие ще уморите народа от ПРОСТОТИИТЕ КОИТО ДРЪНКАТЕ отколкото Алкао. Следващият път когато Ви платят или почерпят защото ефтината ви душичка явно до там е изпаднала и за една почерпка да пише АБСУРДИЗМИ за да напишете някоя поредна простотия, настройваща малкото местно население към едина компания, която им дава хляб и бъдеще и събира и малкото кадърни хора останали в града искащи по-добро бъдеще с по-високи заплати, които местните олигарси не искат да дадат просто се обърнете на другата страна или дайте на някой първокласник да напише един пререзказ.... може би ще бъде по добре.....
  • СД
   с думи
   17 -3
   12:03, 9 фев 2018
   За вашия пост е уместна единствено поговорката "ГУЗЕН НЕГОНЕН БЯГА". Чета и не виждам никъде Кирякова или който и да било в текста по-горе да обвинява в нещо АЛКАО. Статията е посветена сами и единствено на мрачни минали събития, станали знакови за най-новата история на града. Нека тези, които обслужвате в качеството си на куче-пазач, ви сменят с някой по-интелигентен, защото още в началото на службата си се оакахте с неадекватен коментар. Ако имахте два грама мозък, щяхте да разберете, че горнто се дава като пример за активна гражданска позиция спрямо всички замърсители в района!
  • Уй
   Уй
   7 -5
   12:18, 9 фев 2018
   пак прочети тогава
   "Фабрика, със същия изпълнителен директор – Стефано Капио, ни обгазява ежедневно, а миризмата е непоносима за живеещите наоколо."

   "Предприятието АЛКАО е разположено в бившето предприятие за преработка на вълна на фирма “АДФ-България” ЕООД – гр. Първомай, основано с френски капитали. Разположено е северозападно на град Първомай, долепено до жилищната зона на града откъм надветрената му част."
  • Пи
   ПИТАГОР
   11 -6
   12:20, 9 фев 2018
   Никаква активна гражданска позиция не е имало нимойте лъжите хората яз съм свидетел на тия времена един път идва онази ханъма на ахмед доган оная с джуките и тва беше добре че хората се отказаха поради други причини иначе както казах още щяхме да дишаме въздух с аромат на офця. Изобщу пърумай е заспал град и никога за нищо никой не е имал позиция всичко е лъжа и самовъзхваляване. По добре тедата да не преиначава историята щото след примерно 20 години не старите кът станем още по стари и с дименция а тедата остарее може да напише че и янко дикофф е бил голям застъпник хайдутин за прокара и как е имало неподчинение как е имало престрелки хайдутски чети срещу нкжи и всичко това без да е имало интернет телевизия и тоалетна а янко дикофф е пращал послания по гълъби. Ей така драги читатели комунистите отдавна променят историята на държавата а некви вчера родени обвиняват питагор че петнял името на питагор *** си смешката
  • СД
   с думи
   12 -2
   12:22, 9 фев 2018
   Ами дайте я под съд за изнасяне на ВЯРНА ИНФОРМАЦИЯ в медийното пространство. Жалки сте! никой не ви гони от града, но сложете си пречистване на въздуха и стига сте мъчили хората, които никак няма да ви търпят!
  • Пи
   ПИТАГОР
   11 -4
   12:35, 9 фев 2018
   Явно много новини гледате кой жъ си играе да дава под съд тедата и то за измислена информация в частта на големите граждански вълнения срещу адф ами те просто са се случили в главата на тедата. А по отношение на сегашното положение мога да ви кажа че то е като предишното. Зако трябва изобщо да се вълнуваме нали уж има държава а част от изпълнителната власт е общинската такава. Кметя ко се чуди да сезира органите и органите да се сезират нали те са държавата. Може ли за всичко гражданите да се вълнуват та не же станем по бурни и от мурето ва чукуте такива. Що не си гледа работата ангу нали го избрахте нали ви вика здрастииииии нали има еколог нали има риосв и министерство на екологията.не на работа ли да ходим дицата си ли да гледаме и на сичкуту от горе и постоянно да подръчкваме властта да си върши работата ни става така. Другия път на изборете пак гласувайте за ангу фитлето и разни други безобразни за тва дишайте с широко затворена уста и съ пцувайте щот пърумайци са такива веке 27 години ни случиха на кметь щото матриала ни е такъв радиоактивен
 • 5
  Де
  Десо стресо
  12 -1
  13:30, 9 фев 2018
  Мисля да предложа Питагор за кмет!
  • "за"
   7 0
   14:10, 9 фев 2018
   Подкрепям! Като се вземе предвид малоумния коментар на БойЧо по-горе, Питагор е идеален за кмет на Пърумай!
 • 6
  Де
  Десо стресо
  4 -1
  13:32, 9 фев 2018
  Пия последната си бира
  и Ви оставям аз намира!
 • 7
  Пи
  ПИТАГОР
  13 0
  14:19, 9 фев 2018
  Пийте последната си бира
  Остайте ангу на мира
  Гледайте на тедата сеира
  и дишайте на алкаото еликсира
  после пак разърдени идете си у вас
  и мрънкайте за всичко до късен час
  като се намрънкате поспете
  сутрин хубаво се на..бете
  и ще видите тогаз
  как всичко ще ви е наред на вас
 • 8
  Де
  Десо стресо
  8 0
  14:47, 9 фев 2018
  След тази умопомрачителна проза аз оставам безмълвен.Питагор кмет и президент на едно!
 • 9
  Бе
  Без Думи
  2 -2
  15:09, 9 фев 2018
  "Със Думи" незнам само кой се окендза на старта ...... желка клета душичке :)
  • СД
   с думи
   7 -2
   15:23, 9 фев 2018
   Ти по-добре питай какво решиха господарите ти пале - ще си слагат ли пречиствателна или като втръснете на народа с гадната миризма лятото, да ви гонят??
 • 10
  Лу
  Лудото Коле
  8 -2
  17:08, 9 фев 2018
  Абе съСЕЛЯНИ драги (казвам съселяни, защото Първомай е вече едно голямо село),

  Какви граждански вълнения бе пичове?! Какви протести какви пет лева?! Аз такова неЩо не помня! Пичове, бюрюкрацията е толкова голяма, системата е толкова тромава и мудна, че тогава пък ДОРИ и сега няма шанс да спрем да дишаме тоя боклук! Както и няма шанс този кой замърсява р. Мечка да спре да го прави! ПИЙТЕ СИ ХАПЧЕТАТА! Мръсния и отвратителен въздух си го дишахме до момента в който французите се изнесоха (през 2008) и то не защото се уплашиха от тея "вълнения", а защото ги удари Световната икономическа криза. Така ще бъде и сега - ще си го дишаме докато Алкао са тук! Жалко но това е реалността! Няма кой да се противопостави толкова, всичко това си е в главата на авторката и няма общо с реалността!!!! Плюйте Питагор, колкото искате, ама той е доста прав!
  • Ко
   комшия през дувара
   5 -5
   17:16, 9 фев 2018
   Охоо, имаше протести и още как!! АДФ много ги бяха насрали и бая се бръкнаха надълбоко да се оправят с хиляда предписания на всички институции, които им се изреждаха след всяка жалба! Стига сте лъгали тука, че не помните! С това очевидно признавате, че сте от страна на миризливците и ЯВНО ДОСТА ВИ Е СТРАХ!
  • Лу
   Лудото Коле
   2 -3
   17:19, 9 фев 2018
   супер, евалата значи, големи сте! Вие сте голямата работа, а ние миризливци, да
 • 11
  Лу
  Лудото Коле
  3 -7
  17:13, 9 фев 2018
  "Как Първомай защити правото си да диша" -------... Виж коментара
  • Ко
   комшия през дувара
   7 -1
   17:19, 9 фев 2018
   Жалък си ти дето днеска се мъчиш цял ден да си заработваш грешната кора ляп като пишеш глупости под различни имена. Измекяр!!
 • 12
  Лу
  Лудото Коле
  2 -2
  17:38, 9 фев 2018
  б0клук, сега влезнах и сега видях новината и коментирах. това, че не ти допада мнението ми е отделен въпрос. пий си хапчетата пичага прост
  • СД
   с думи
   1 -4
   18:19, 9 фев 2018
   Заради "хора" с такова като твоето недъгаво мнение тоя "град" е на тоя хал. Мнението ти е БОКЛУК, следователно и ти си БОКЛУК! Не помниш гражданския протест, защото и тогава си се крил в БОКЛУЧИВАТА си бърлога. АДФ започна да пере вълна незаконно и без всякакво пречистване на въздуха и ада беше пълен. Благодарение на сериозните протести беше временно спрян, наложи се да сложи пречистване с филтър с някви борови стърготини (най-евтин вариант), което все пак беше малко облекчение.
 • 13
  22
  223344
  1 -6
  18:03, 9 фев 2018
  Почти всички ,начело с ПИТАГОР сте за Белене,но аз... Виж коментара
  • Го
   Горянин
   5 -2
   22:58, 9 фев 2018
   Къде и каква е тая туристическа дестинация Белене ,дето искаш да ни пращаш?Разкажи ни малко за там.
 • 14
  03
  0336
  9 0
  20:24, 9 фев 2018
  Първомайци защитете правото си да дишате СВОБОДНО! Без Ангу.
 • 15
  Ва
  Васил
  4 0
  11:48, 10 фев 2018
  А да живеете Кога?
  • Де
   Дервенцу
   2 0
   13:41, 10 фев 2018
   Жиеотът е борба, драги!
 • 16
  55
  5555
  9 0
  13:06, 10 фев 2018
  Ами Любеновци които от ранна пролет до късна есен дишат силикозен прах кога ще протестират за да им се оправят улиците особенно тези които бяха асвалтирани разкопани и след това изоставени на проивола съдвата.
  • Де
   Дервенцу
   5 0
   13:39, 10 фев 2018
   Ами протестирайте бе! Що си натискате парцалите?
 • 17
  Вл
  владете ли Логоса
  1 -1
  13:49, 10 фев 2018
  Answers:

  Complex but right

  Simple but wrong
 • 18
  Zd
  Zdc
  3 0
  10:48, 15 фев 2018
  Адф замърсявал въздуха друг път. Палеха боклюците на сметището през цялата година и хората се задушаваха докато спат!!!!
 • 19
  Бб
  ББ
  3 0
  21:24, 17 фев 2018
  Кмето да си оди и сите ке си дойдат...
  Града се обезлюди.
 • 20
  Бл
  Благодарете Му
  4 0
  22:25, 18 фев 2018
  На този град кислорода му е закрит отдавна. Добре че от радиацията населението е вегитирало и я докарва мънинко от фотосинтеза. За което благодарете на кмето - има рима и е истина.
 • 21
  Не
  Недко
  1 0
  12:14, 27 фев 2018
  Не е закрит, продаден е !!! Има разлика !

Хороскоп за 27.11.2020

Хороскоп за Овен

Овен
Постигате значителен успех в дадена област, което ще ви даде увереност да продължите с по-големи амбиции. Не губите почва под краката си дори в критични моменти, а това издига авторитета ви сред всички около вас. Разширете контактите си и бъдете сигурни, че ще успеете да разрешите личен въпрос. Запознайте се с дадена ситуация, преди за изкажете мнение.
27 ное 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Съсредоточете се върху задачите, чието приключване предстои. Взетите решения ще са от важност за дни напред, за това е добре да сте последователни в действията си. Стартирането на нов проект ще ви обнадежди с реалната възможност да подобрите финансите си. Хубави новини.
27 ное 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Не прехвърляйте раздразнението си върху околните, щадете нервите им. Ако имате своите безпокойства се съсредоточете върху проблема, без да си го изкарвате на когото и да било. Не залитайте в мрачни мисли, а се изправете, усмихнете и заживейте по-ведро. Имате много причини да се радвате на живота си.
27 ное 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Дава ви се шанс, който не бива да изпускате. Концентрирайте се и покажете най-доброто от себе си. Материални придобивки и свързаните с тях формалности ще променят плановете ви за деня. Семейството ви очаква решения, които бързо трябва да вземете. От тях ще зависят много неща.
27 ное 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Съсредоточете се върху задачите си, предстои да вземете отговорни решения и следва да сте в добра кондиция. Независимо от натовареността си бъдете отзивчиви и не пренебрегвайте хората наоколо, общото настроение влияе на работоспособността ви. Следвайте разума и сърцето си, за да постигнете хармония със себе си.
27 ное 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Укротете темпото, амбициите ви са прекалено смели и е възможно да не постигнете всичко онова, към което се стремите. Нека това не ви отказва от намеренията ви, но бъдете разумни. Не рискувайте излишно, можете да бъдете на подходящото място в подходящия момент и без много шум. Успешно ще решите възникнал проблем у дома.
27 ное 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Емоционални преживявания, породени от нов партньор или клиент на работното ви място ще промени хода на работата ви. Във всички случаи не допускайте да навредите на доброто си име. Не налагайте идеите си, само защото позицията ви го позволява. Съмненията запазете за себе си.
27 ное 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
С повишаване на активността ви ще расте и умората, но бъдете внимателни и не допускайте недоглеждане в работата си. При работа с документи не подписвайте неща, със съдържанието на които не сте запознати достатъчно добре. Консултирайте се при нужда, за да сте сигурни в действията си.
27 ное 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Денят ви ще бъде натоварен за това не си губете времето в безсмислени спорове и не отдавайте голямо значение на дреболиите. Не разпилявайте енергията си, а се съберете и довършете започнатото. Ничии чувства не бива да се пренебрегват, още повече на човек, който силно ви привлича. Ако сте сгрешили-поправете се.
27 ное 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Близостта ви с човек, с когото ви свързват общи интереси в бизнеса, в културната сфера или в чисто духовен план ще ви помогне по-лесно да преодолеете възникващите затруднения днес. Но и не само заради това ще бъдете на точното място и време днес. Интуицията ви подсказва, че трябва да се действа сега, и не грешите.
27 ное 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Ще имате успехи, ако сами се погрижите за себе си и не чакате друг да го направи. И друг път сте изпадали в подобна ситуация, за това няма да бъдете затруднени. Освободете се от зависимости, които ви пречат да се развивате духовно. С артистичните си таланти ще печелите аплодисментите на публиката.
27 ное 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Имате конкретни идеи за развитието на дейността си, но ще ви се наложи да изчакате благоприятен момент за действие. Засега се задоволете с нещата, които ви се налага да вършите. Действате прекалено прибързано в личен план, не смятайте че нещо ще дойде наготово. Повечето компромиси, които правите ще са само от ваша полза. Вечерта ви очаква интересно събитие.
27 ное 2020
Последни новини