23 °C

Инициативният комитет за прокара се обърна за подкрепа към медиите

Инициативният комитет за изграждане на прокар под жп линията в Първомай разпространи до медиите писмо-обръщение, с което кани всички заинтересовани на митинг на 29 октомври:

До свободните медии на България

Обръщаме се към Вас с гореща молба за помощ. Надяваме се че вашия праг на чувствителност е нисък като нашия и вие ще отразите честно и коректно как едно държавно предприятие НКЖИ излъга гражданите и управлението на гр. Първомай. Лошото в случая е, че тази лъжа продължава и всичко май трябва да бъде забравено според изреклия тази неистина.

Затова на 29.10.2017г. неделя от 11часа пред читалището в кв. Дебър организираме Митинг - протест „За изпълнение на поетите ангажименти от НКЖИ за изграждане на пътен подлез в гр Първомай до автогарата”

11.00 часа откриване на Митинг— протеста

11.10 часа — Прочитане на протестно писмо до НКЖИ

11.20 часа — Изказвания

11.45 часа — поднасяне на венци на паметниците на борците за свобода на България

Надяваме са на вашето безпристрастно отразяване на нашите действия.

Ето и хронология на събитията:

— 17.05.2002 г. изх. № 92—00—283 кметът Баръмов настоява за прокар до съществуващия жп прелез до автогарата.

— 21.05.2002 г. вх. № 92-00-283 до кмета Баръмов предложение от НК ЖИ за прокар в идейното трасе на км199+820-страна Пловдив. Отправено е и предупреждение, че средствата са ограничени и може някои строителни дейности да бъдат СЪКРАТЕНИ.

— 03.06.2002 г. Изх. №92-oo-283 кметьт Баръмов и ОбА не са съгласни с предложението на НКЖИ за изграждане на прокар на км199+820 — страна Пловдив — и настояват да се изгради на мястото на съществуващия прелез — до автогарата. 05.05.2003 г. проведена е работна среща от чийто протокол е видно, че прокарите в Първомай на ул Спартак и км 188+262 трябва да са с 4 м височина. 30.01.2004 г. приключва процедурата по обявяване на проекта съгласно ЗУГ —04.03.2004 г. изх. NQ 04-02-1 в писмо до НЮКИ кметьт Папазов настоява прокар NQ1 да бъде предвиден с височина за леки автомобили. —29.04.2004 г вх. NQ 04-02-1 в писмо до кмета Папазов НЮКИ заявяват, че исканата височина за прокар NQ1 не може да бъде реализирана. — 30 04 2004г Общ. съвет дава съгласие за одобрение на проектната документация от по-горни инстанции. Решение 93 Няма да внушавам на никого нищо. Според нас обществено обсъждане за отпадане на прокара, за който сега се борим и който отвоювахме и през 2012 г. може да е имало само между 0 часа на 29.04. и 0 ч на 30.04.2004 г.

Всичко започва със затварянето на ЖП прелеза до Автогарата на гр. Първомай през март — април 2011г. и построяването на пешеходен вместо автомобилен подлез на това място, което силно изненада първомайската общественост.

 1. 15.06.2011 . Внесена подписка в ОбА гр. Първомай с 1864 подписа с вх. №94-oo-15/08,06,11 94-Я-99/15.06.11 и следните искания:

  • За създаване на условия за нормално преминаване през ново изградените подлези в гр. Първомай на детски колички и велосипеди отделно от предвижданите за това асансьори. - За изграждане на подлез на мястото на затворения прелез до автогара Първомай / обслужващ пешеходци, колоездачи и леки автомобили/

  • За нормален достьп до социални, административни и културни услуги и мероприятия.

 2. 14.07.2011г — общоградска среща с НКЖИ / инж. Дяков и други служители/

 3. Писмо - отговор на исканията ни от срещата на 14.07.11 с изх № от нкжи 13938/28.07.11г.

 4. С Вх.№ 53-0-202/07.09.11г. в ОбС гр. Първомай е депозирано искане за спиране на процедурата по продажба на Автогарата с оглед на исканията в подписката. Впоследствие процедурата е спряна.

 5. 28.09.2011 среща с представители на НКЖИ и получено обещание за прокар за хора и животни, като построения в кв. Любеново. Впоследствие предложеното място от НКЖИ в края на града извън, достьпа до основни комуникации и възможността на хора да преминават в централната част на града, което не ни удовлетворява и ще бъде само разходване на излишни средства, без подобряване на сегашната обстановка, води и логично предизвиква нова общоградска среща.

 6. 06.06.2011г — Изпратен е материал за проблемите във връзка с ЖП линията в БТВ, впоследствие излъчен

 7. 14.02.2012 Депозирано е писмо до Областния Управител на гр. Пловдив с копие до МРББ и Министерство на транспорта с вх. № ЖГ -01-14/14.02. 

 8. 17.02.2012г. Взето е Решение 49/17.02.2012г. на ОбС, че застава зад исканията на гражданите.

 9. 17.02.2012 — Изпратена е подписка в V8-483/17.02.12/ и Министерството на 1300-83/17.02.12/

 10. 29.02.2012 — Общоградска среща с представители на НКЖИ. Присъства инж. Ламбрев ген. директор на НЮКИ. На срещата бе договорено до 15.05.2012г. да бъдат разработени идейни проекти за пресичане на ЖП линията на мястото на затворения прелез в централната част на града.

 11. 01.03.2012 — Излъчен е наш репортаж по БТВ репортерите във връзка със затворения прелез, който печели награда за репортаж на месеца.

 12. 26.04.2012 Депозирано е писмо с подписката до Омбудсмана на РБ с вх. № 1669/26.04.2012

 13.  27.04.2012 - писмото до МРРБ с /вх. № V8-483/27.04.12/ получава отговор, а това до Министерството на транспорта остава без отговор, както и писмото до Областния Управител /Вх. № ЖГ01.14/14.02.2012/

14. 12.06.2012 — Проведе се обсъждане на идейните проекти за пресичане - надлез или подлез, на мястото на затворения прелез с проектантите, на които НКЖИ е възложило това в съответствие с договореното на срещата от 29 ,02,2012г.

15. 18.06.2012 Внесено е предложение за вариант на пресичане /вх. № 53-0-192/18.06.12/ и искане да не се подписва Акт 16 от общината, впоследствие варианта е приет от НЮКИ.

Поради не предприемане на конкретни действия от страна на властите е взето решение за гражданско неподчинение.

След като обществеността се запозна, че при неподписване в срок на Акт 16 , Република България трябва да върне европейски средство в огромен размер, ние решихме исканото гражданско неподчинение, при евентуално подписване на Акт 16 да не бъде проведено, както и оттеглихме своето искане за неподписването му. Все пак ние освен първомайци, сме граждани на нашата родина България, и сме готови на отстъпки и проточване във времето на нашите искания, с цел не нараняване интересите на държавата ни!

16. 23.11.2012 - Идейния проект е обсъден на общоградска среща в присъствието на зам. Ген. Директор на НЮКИ г-н Алексиев, на срещата присъства и депутатът от ГЕРБ Димитьр Лазаров и е взето решение за изработване на ПУП, като финансирането отново е обещано да бъде извършено от НКЖИ, като искането от тяхна страна е общинска администрация да изготви ПУП за нов пътен подлез и поеме за своя сметка отчуждаване на имотите.

17. 24.01.2013 — Прието е решение 208/24.01.2013г. на ОбС гр.

Първомай за изработване на ПУП за обект — Нов пътен подлез публикувано месец май 2013 в ДВ бр. 47

18. 11.07.2014 с Решение № 440 Обс гр. Първомай е прието

 • Одобрява ПУП за Нов пътен подлез

 • Определя обекта като обект от първостепенно значение за общината

 • Включва обекта в програмата за управление — разпореждане с имотите общинска собственост от първостепенно значение

19. 01.09.2014г изготвен е Акт за непостьпили възражения срещу ПУП и той влиза в сила.

20. 30.11.2014г Проведена е в гр. София среща в НКЖИ / инж.

Ламбрев/ за обсъждане на проекта, на която отново бе поет ангажимент за работен проект и финансиране през новата бюджетна година от страна на НЮКИ, заявено категорично от г-н Ламбрев.

21. 17.02.2015 — Проведена е среща в Общ гр. Първомай с НКЖИ с последни уточнения по проекта

22. С Писмо с изх. № 920014/25.02.2015 на Кмета на Община Първомай до Нвх. № И е изпратен вариант за окончателно споразумение съгласно обсъдените варианти на срещата

23. Месец май 2015г . бе върнато писмо от НКЖИ с техен вариант за споразумение, който се разминава окончателно с предварителните уточнения по проекта и дадените гаранции от ръководството на НКЖИ.

24. 16.03.2016 - среща с Омбудсмана на РБ . Заведена жалба с вх. ГЧ22442/О7.О4.2О16г.

25. 16.03.2016— Писмо до министьр — председателя на РБ с вх. N2286-16

Това писмо прерасна в преписка 286-16 между приемната на МС и отговорните институции за разрешение на проблема

26. 20.04.2017 - писмо от НКЖИ с изх. № 1З69З/2О.О4.2О17г. с отказ от поетите ангажименти.

Координатор: Янко Диков Диков

Писмото е подкрепено с подписите на целия инициативен комитет

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (7)

 • 1
  Нк
  НКЖИ
  16 -8
  11:26, 18 окт 2017
  Другаря ДикОФ трябва да направи една малка промяна в организацията на т.нар. митинг. Трябва да поставят венци пред общината пред дома на ангУ пред дома на шапатов както и пред дома на Мутафчиев като искам да ме разберете правилно тези венци ще са от благодарност щото тия тримката направиха така че ДикОФ многократно да бъде общински съветник и да бленува прокари които няма да бъдат направени. Също трябва да бъдат поднесени и венци вече траурни пред общинЪтЪ щото тя е институцията която мълчаливо проспа всички етапи от строежа на железницата и погуби пърумайските мечти за дупка под линията апропо прокар. Нейното мълчание и некомпетентност както и онези тримката по горе родиха този пърумайски херой, революционер, застъпник на правдата този Дон ДиКоф Де Ла Пърумайча. По време на протеста ДикоФ да вземе един крив макарон от магазина си и да показва на участниците как ще изглежда прокара.
 • 2
  66
  666_1508331779
  11 -4
  16:02, 18 окт 2017
  А бе ,вие първо направете, така че да се оправят улиците в града, че е замязал гаче е след бомбардировка ,пък после се заемайте с ''велики" неща То санким чини ми се че от тая храска заек няма да изскочи само едни пари ,ама нейсе...........................
 • 3
  Ум
  Умерен
  12 -1
  19:59, 18 окт 2017
  Имаше нужда от този прокар, но изпуснахме момента! Абсурдно е от тук насетне да се прави каквото и да е, най-малкото, че никой няма да позволи спиране на ЖП трасето за периода на строежа, Това е утопия, господа инициатори!
 • 4
  Да
  даниел ганев
  3 -6
  20:58, 18 окт 2017
  Щом има хора които го искат значи момента не е изпуснат.
  Ако е добре за града нека не губим надежда и помогнем за идеята.
 • 5
  00
  00001
  10 0
  19:12, 19 окт 2017
  Стига с тия глупави прокари! Два надлеза има на по-малко от километър разтояние. Толкова ли е обеднял Диков, че само реве за 50 грама бензин повече! По-добре да направят функционираща рампа за инвалиди и мсйки с колички в стария подлез и да оправят асансьорите на гарата.
 • 6
  Господата,на които имената им са написани и подписани на хвърчащото листче се имат да бая,бая хора,но не виждат, колко са наивни,че чак смешни .Кой ще спре нова международна жп линия да угоди на кефа на някакви си касапин,магазинер , селски адвокат и т.н. И напълно подкрепям коментар №2, ама като знам ,какъв кмет имаме....мани,мани..."с масур да гу бацкаш ,с твяга да гу галиш"

Хороскоп за 29.09.2020

Хороскоп за Овен

Овен
С подходящи аргументи и с приветливо поведение ще впечатлявате аудиторията, без да се натоварвате емоционално. Добрите познания, опит и ерудиция ще ви позволят да предвидите точните ходове, откривайки добри перспективи за себе си. С доказаните си качества ще привличате интереса към себе си и ще получите интересно предложение.
29 сеп 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Има реална опасност да разпилеете енергията си за дреболии. Може би си поставяте прекалено много задачи. Ориентирайте се към практичната страна на нещата и си дайте сметка доколко плановете ви са приложими. Заемете се с най-лесно изпълнимите и ще останете удовлетворени. Помислете за предстоящо начинание.
29 сеп 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Някои от вас недооценяват подкрепата, която ви се предлага. Колкото по-рано установите предимствата, толкова по-добре за вас. Не допускайте неловка ситуация да промени намеренията ви. Момента е подходящ за действия и не спирайте да сте активни. Здравословните ви проблеми вече отшумяват и това е достатъчен мотив да се отдадете на желанията си.
29 сеп 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Благоприятен ден за тези, които се занимават с бизнес. Контактите ви днес ще са ползотворни, ако успеете да бъдете едновременно убедителни и дипломатични. Не пренебрегвайте деловите си ангажименти, имате добри шансове за постигане на нещо значимо. Опитайте се да релаксирате вечерта.
29 сеп 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Трудолюбието и позитивното ви мислене ще запазят тенденцията на добрите развития около вас. Държанието ви се възприема добре и това е възможност да наложите идеите си, стига те да са в полза на повече хора. Не позволявайте лошото настроение на околните да ви влияе негативно.
29 сеп 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Време е да наложите ред в мислите си, хаоса, който ви владее ви причинява щети. Започване на нова работа е сред приоритетите, но има и друго, което бихте желали да реализирате. Пътуване или събитие, свързано със семейството ще провокира у вас по-вълнуващи емоции. Не пренебрегвайте хората до себе си, с чиято любов и подкрепа ще стигнете далече.
29 сеп 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Вътрешен порив ще ви кара да търсите близостта на хора, които до сега са стояли в периферията на контактите ви. Нечии чувства ще ви покажат, че сте желани и значими за някого. Безспорно щастието ще ви озари, но няма да пренебрегнете бизнеса си. Нови идеи ще ви помогнат да се разгърнете и успеете в начинанията си.
29 сеп 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
За да имате успешен ден, ще ви се наложи отрано да организирате делата си и да работите концентрирано върху всяка част от работата си. В противен случай ще разпилеете енергията си и ще загубите ценно време. Разчитайте предимно на себе си, особено за важни дела. Научаване добри новини, касаещи ваш много близък човек.
29 сеп 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Смело и с хъс ще навлезете в бизнес, който е нов за вас. Имате опит в новите дейности, ще се справите и сега. В здравословно отношение не сте застрашени от физически сривове. Настроението ви ще се подобри вечерта, може би защото до себе си ще имате желан човек.
29 сеп 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Усилията ви изглежда са повече от предвидените, но за това пък ще получите приходи,.които ще надминат очакваното. Не бъдете алчни и приемете това, което ви се предлага. Прибързаните решения както винаги няма да ви донесат предимство, за това, ако е възможно избегнете ги. Очаква ви ново запознанство.
29 сеп 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днес ще ви се наложи да промените плановете си, тъй като едва ли срещате нужното съдействие, за да ги осъществите. Нека това обаче не ви притеснява, тъй като просто момента не е подходящ, затова ще ви се наложи да изчакате с действията си. Приятел ще ви предложи нещо, на което трудно ще устоите. Опитвате нещо ново вечерта, което ви въодушевява.
29 сеп 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Срещайки подкрепата на околните, ще се разгърнете в много посоки, окрилени от добрите взаимоотношения. С изненада ще откриете възможност за изгодна инвестиция и няма да се губите в съмнения, а ще действате. Лични срещи, на някои от които ще вземате важни решения за бъдещето си.
29 сеп 2020
Последни новини