20 °C

Инициативният комитет за прокара се обърна за подкрепа към медиите

Инициативният комитет за изграждане на прокар под жп линията в Първомай разпространи до медиите писмо-обръщение, с което кани всички заинтересовани на митинг на 29 октомври:

До свободните медии на България

Обръщаме се към Вас с гореща молба за помощ. Надяваме се че вашия праг на чувствителност е нисък като нашия и вие ще отразите честно и коректно как едно държавно предприятие НКЖИ излъга гражданите и управлението на гр. Първомай. Лошото в случая е, че тази лъжа продължава и всичко май трябва да бъде забравено според изреклия тази неистина.

Затова на 29.10.2017г. неделя от 11часа пред читалището в кв. Дебър организираме Митинг - протест „За изпълнение на поетите ангажименти от НКЖИ за изграждане на пътен подлез в гр Първомай до автогарата”

11.00 часа откриване на Митинг— протеста

11.10 часа — Прочитане на протестно писмо до НКЖИ

11.20 часа — Изказвания

11.45 часа — поднасяне на венци на паметниците на борците за свобода на България

Надяваме са на вашето безпристрастно отразяване на нашите действия.

Ето и хронология на събитията:

— 17.05.2002 г. изх. № 92—00—283 кметът Баръмов настоява за прокар до съществуващия жп прелез до автогарата.

— 21.05.2002 г. вх. № 92-00-283 до кмета Баръмов предложение от НК ЖИ за прокар в идейното трасе на км199+820-страна Пловдив. Отправено е и предупреждение, че средствата са ограничени и може някои строителни дейности да бъдат СЪКРАТЕНИ.

— 03.06.2002 г. Изх. №92-oo-283 кметьт Баръмов и ОбА не са съгласни с предложението на НКЖИ за изграждане на прокар на км199+820 — страна Пловдив — и настояват да се изгради на мястото на съществуващия прелез — до автогарата. 05.05.2003 г. проведена е работна среща от чийто протокол е видно, че прокарите в Първомай на ул Спартак и км 188+262 трябва да са с 4 м височина. 30.01.2004 г. приключва процедурата по обявяване на проекта съгласно ЗУГ —04.03.2004 г. изх. NQ 04-02-1 в писмо до НЮКИ кметьт Папазов настоява прокар NQ1 да бъде предвиден с височина за леки автомобили. —29.04.2004 г вх. NQ 04-02-1 в писмо до кмета Папазов НЮКИ заявяват, че исканата височина за прокар NQ1 не може да бъде реализирана. — 30 04 2004г Общ. съвет дава съгласие за одобрение на проектната документация от по-горни инстанции. Решение 93 Няма да внушавам на никого нищо. Според нас обществено обсъждане за отпадане на прокара, за който сега се борим и който отвоювахме и през 2012 г. може да е имало само между 0 часа на 29.04. и 0 ч на 30.04.2004 г.

Всичко започва със затварянето на ЖП прелеза до Автогарата на гр. Първомай през март — април 2011г. и построяването на пешеходен вместо автомобилен подлез на това място, което силно изненада първомайската общественост.

 1. 15.06.2011 . Внесена подписка в ОбА гр. Първомай с 1864 подписа с вх. №94-oo-15/08,06,11 94-Я-99/15.06.11 и следните искания:

  • За създаване на условия за нормално преминаване през ново изградените подлези в гр. Първомай на детски колички и велосипеди отделно от предвижданите за това асансьори. - За изграждане на подлез на мястото на затворения прелез до автогара Първомай / обслужващ пешеходци, колоездачи и леки автомобили/

  • За нормален достьп до социални, административни и културни услуги и мероприятия.

 2. 14.07.2011г — общоградска среща с НКЖИ / инж. Дяков и други служители/

 3. Писмо - отговор на исканията ни от срещата на 14.07.11 с изх № от нкжи 13938/28.07.11г.

 4. С Вх.№ 53-0-202/07.09.11г. в ОбС гр. Първомай е депозирано искане за спиране на процедурата по продажба на Автогарата с оглед на исканията в подписката. Впоследствие процедурата е спряна.

 5. 28.09.2011 среща с представители на НКЖИ и получено обещание за прокар за хора и животни, като построения в кв. Любеново. Впоследствие предложеното място от НКЖИ в края на града извън, достьпа до основни комуникации и възможността на хора да преминават в централната част на града, което не ни удовлетворява и ще бъде само разходване на излишни средства, без подобряване на сегашната обстановка, води и логично предизвиква нова общоградска среща.

 6. 06.06.2011г — Изпратен е материал за проблемите във връзка с ЖП линията в БТВ, впоследствие излъчен

 7. 14.02.2012 Депозирано е писмо до Областния Управител на гр. Пловдив с копие до МРББ и Министерство на транспорта с вх. № ЖГ -01-14/14.02. 

 8. 17.02.2012г. Взето е Решение 49/17.02.2012г. на ОбС, че застава зад исканията на гражданите.

 9. 17.02.2012 — Изпратена е подписка в V8-483/17.02.12/ и Министерството на 1300-83/17.02.12/

 10. 29.02.2012 — Общоградска среща с представители на НКЖИ. Присъства инж. Ламбрев ген. директор на НЮКИ. На срещата бе договорено до 15.05.2012г. да бъдат разработени идейни проекти за пресичане на ЖП линията на мястото на затворения прелез в централната част на града.

 11. 01.03.2012 — Излъчен е наш репортаж по БТВ репортерите във връзка със затворения прелез, който печели награда за репортаж на месеца.

 12. 26.04.2012 Депозирано е писмо с подписката до Омбудсмана на РБ с вх. № 1669/26.04.2012

 13.  27.04.2012 - писмото до МРРБ с /вх. № V8-483/27.04.12/ получава отговор, а това до Министерството на транспорта остава без отговор, както и писмото до Областния Управител /Вх. № ЖГ01.14/14.02.2012/

14. 12.06.2012 — Проведе се обсъждане на идейните проекти за пресичане - надлез или подлез, на мястото на затворения прелез с проектантите, на които НКЖИ е възложило това в съответствие с договореното на срещата от 29 ,02,2012г.

15. 18.06.2012 Внесено е предложение за вариант на пресичане /вх. № 53-0-192/18.06.12/ и искане да не се подписва Акт 16 от общината, впоследствие варианта е приет от НЮКИ.

Поради не предприемане на конкретни действия от страна на властите е взето решение за гражданско неподчинение.

След като обществеността се запозна, че при неподписване в срок на Акт 16 , Република България трябва да върне европейски средство в огромен размер, ние решихме исканото гражданско неподчинение, при евентуално подписване на Акт 16 да не бъде проведено, както и оттеглихме своето искане за неподписването му. Все пак ние освен първомайци, сме граждани на нашата родина България, и сме готови на отстъпки и проточване във времето на нашите искания, с цел не нараняване интересите на държавата ни!

16. 23.11.2012 - Идейния проект е обсъден на общоградска среща в присъствието на зам. Ген. Директор на НЮКИ г-н Алексиев, на срещата присъства и депутатът от ГЕРБ Димитьр Лазаров и е взето решение за изработване на ПУП, като финансирането отново е обещано да бъде извършено от НКЖИ, като искането от тяхна страна е общинска администрация да изготви ПУП за нов пътен подлез и поеме за своя сметка отчуждаване на имотите.

17. 24.01.2013 — Прието е решение 208/24.01.2013г. на ОбС гр.

Първомай за изработване на ПУП за обект — Нов пътен подлез публикувано месец май 2013 в ДВ бр. 47

18. 11.07.2014 с Решение № 440 Обс гр. Първомай е прието

 • Одобрява ПУП за Нов пътен подлез

 • Определя обекта като обект от първостепенно значение за общината

 • Включва обекта в програмата за управление — разпореждане с имотите общинска собственост от първостепенно значение

19. 01.09.2014г изготвен е Акт за непостьпили възражения срещу ПУП и той влиза в сила.

20. 30.11.2014г Проведена е в гр. София среща в НКЖИ / инж.

Ламбрев/ за обсъждане на проекта, на която отново бе поет ангажимент за работен проект и финансиране през новата бюджетна година от страна на НЮКИ, заявено категорично от г-н Ламбрев.

21. 17.02.2015 — Проведена е среща в Общ гр. Първомай с НКЖИ с последни уточнения по проекта

22. С Писмо с изх. № 920014/25.02.2015 на Кмета на Община Първомай до Нвх. № И е изпратен вариант за окончателно споразумение съгласно обсъдените варианти на срещата

23. Месец май 2015г . бе върнато писмо от НКЖИ с техен вариант за споразумение, който се разминава окончателно с предварителните уточнения по проекта и дадените гаранции от ръководството на НКЖИ.

24. 16.03.2016 - среща с Омбудсмана на РБ . Заведена жалба с вх. ГЧ22442/О7.О4.2О16г.

25. 16.03.2016— Писмо до министьр — председателя на РБ с вх. N2286-16

Това писмо прерасна в преписка 286-16 между приемната на МС и отговорните институции за разрешение на проблема

26. 20.04.2017 - писмо от НКЖИ с изх. № 1З69З/2О.О4.2О17г. с отказ от поетите ангажименти.

Координатор: Янко Диков Диков

Писмото е подкрепено с подписите на целия инициативен комитет

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (7)

 • 1
  Нк
  НКЖИ
  16 -8
  11:26, 18 окт 2017
  Другаря ДикОФ трябва да направи една малка промяна в организацията на т.нар. митинг. Трябва да поставят венци пред общината пред дома на ангУ пред дома на шапатов както и пред дома на Мутафчиев като искам да ме разберете правилно тези венци ще са от благодарност щото тия тримката направиха така че ДикОФ многократно да бъде общински съветник и да бленува прокари които няма да бъдат направени. Също трябва да бъдат поднесени и венци вече траурни пред общинЪтЪ щото тя е институцията която мълчаливо проспа всички етапи от строежа на железницата и погуби пърумайските мечти за дупка под линията апропо прокар. Нейното мълчание и некомпетентност както и онези тримката по горе родиха този пърумайски херой, революционер, застъпник на правдата този Дон ДиКоф Де Ла Пърумайча. По време на протеста ДикоФ да вземе един крив макарон от магазина си и да показва на участниците как ще изглежда прокара.
 • 2
  66
  666_1508331779
  11 -4
  16:02, 18 окт 2017
  А бе ,вие първо направете, така че да се оправят улиците в града, че е замязал гаче е след бомбардировка ,пък после се заемайте с ''велики" неща То санким чини ми се че от тая храска заек няма да изскочи само едни пари ,ама нейсе...........................
 • 3
  Ум
  Умерен
  12 -1
  19:59, 18 окт 2017
  Имаше нужда от този прокар, но изпуснахме момента! Абсурдно е от тук насетне да се прави каквото и да е, най-малкото, че никой няма да позволи спиране на ЖП трасето за периода на строежа, Това е утопия, господа инициатори!
 • 4
  Да
  даниел ганев
  3 -6
  20:58, 18 окт 2017
  Щом има хора които го искат значи момента не е изпуснат.
  Ако е добре за града нека не губим надежда и помогнем за идеята.
 • 5
  00
  00001
  10 0
  19:12, 19 окт 2017
  Стига с тия глупави прокари! Два надлеза има на по-малко от километър разтояние. Толкова ли е обеднял Диков, че само реве за 50 грама бензин повече! По-добре да направят функционираща рампа за инвалиди и мсйки с колички в стария подлез и да оправят асансьорите на гарата.
 • 6
  Господата,на които имената им са написани и подписани на хвърчащото листче се имат да бая,бая хора,но не виждат, колко са наивни,че чак смешни .Кой ще спре нова международна жп линия да угоди на кефа на някакви си касапин,магазинер , селски адвокат и т.н. И напълно подкрепям коментар №2, ама като знам ,какъв кмет имаме....мани,мани..."с масур да гу бацкаш ,с твяга да гу галиш"

Хороскоп за 13.05.2021

Хороскоп за Овен

Овен
Не мислете за нищо, което ви натоварва и избягвайте хора, които ви създават притеснения. Посветете деня си на приятни занимания, за да се разтоварите от стреса. Направите ли го, ще имате спокоен ден в компанията на обичани хора. Други от вас ще се подготвят за гости от далече или сами ще пътуват.
13 май 2021

Хороскоп за Телец

Телец
Днес ще берете плодовете на усилията от последните дни. Може да възникнат непредвидени ситуации,но с вродената си интелигентност и находчивост ще се справите с лекота. Вземете инициативата в свои ръце, за да сте сигурни, че ще изкарате една чудесна вечер.
13 май 2021

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Днес сте изпълнени с енергия и желание за действие. Захващате се последователно с какво ли не, но успявате да го свършите по-най добрия начин. Затова ви съветвам да използвате момента и да изберете нещо наистина важно за професионалното ви развитие. Ще срещнете съпричастност и доброта, което е добър знак.
13 май 2021

Хороскоп за Рак

Рак
Имате конкретни планове за този ден и сте твърдо решени да ги свършите, особено ако вече сте били възпрепятствани да го сторите. Добре ще е ако работите съвместно с други хора, които могат да ви бъдат полезни с ценни идеи и съвети. На ваш близък му предстои пътуване, ще ви се наложи да отделите време и за него. Добри финансови постъпления.
13 май 2021

Хороскоп за Лъв

Лъв
Чувствате се объркани и се лутате ту в една ту в друга посока. Внимавайте ласкателствата на приближен човек да не ви подведат към необмислени действия. Спокойно можете да избягате от светската суета сред семейството си, което ще ви утеши с непринудеността си.
13 май 2021

Хороскоп за Дева

Дева
Днес заложете на умението си да общувате. Ще ви донесе възможности за изява на талантите и подготвеността ви. Наред с добрите новини обърнете внимание на здравето си, което може да ви създаде проблеми. Притеснения са възможни и по линия на по-възрастните родители или близки хора.
13 май 2021

Хороскоп за Везни

Везни
Доверието, с което се ползвате сред колегите си ще благоприятства участието ви в общ проект. Старанието ви е забелязано и в крайна сметка ще се отрази положително на финансите ви. Ще получите предложения, които с времето ще задълбочите в нови позиции. Може би трябва да се ориентирате в тази посока.
13 май 2021

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Прибягвате до изпитани методи, за да постигнете целите си. Нека обаче това не става за сметка на някой, от чиято помощ скоро може да имате нужда. Опитайте се да бъдете в крак с времето, дори ако трябва да пренебрегнете ваши стари прийоми.
13 май 2021

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Ако работата ви днес е свързана с контакти, бъдете сигурни, че ще успеете да свършите всичко точно така, както сте го планирали. Радвате се на подкрепата на близките си, които ще ви бъдат от полза със съвети по всяко време. Отношенията ви с любимия човек зависят в огромна степен от вас.
13 май 2021

Хороскоп за Козирог

Козирог
Финансовите ви постъпления днес ще ви позволят да си отдъхнете. Разчитайте на приятелите си в евентуален труден за вас момент. Събират ви се доста предизвикателства, но са напълно във възможностите ви. При работа с валута бъдете внимателни. За някои от вас - пътуване в чужбина, или ще сте привлечени от някой, който се връща от там.
13 май 2021

Хороскоп за Водолей

Водолей
Днес сте творчески настроени и съсредоточени в работата си. Сигурни сте в това, което правите и това проличава в добре свършената ви работа. Не се колебайте да използвате познанствата си относно разрешението на сериозен професионален въпрос.
13 май 2021

Хороскоп за Риби

Риби
С професионалният си подход към служебен проблем ще създадете нужната организация и условия за благоприятното му решаване. Не подценявайте качествата и на партньорите си, работете за общите си интереси и живейте в мир със себе си. Не бъдете мнителни, или поне не го показвайте.
13 май 2021
Последни новини