14 °C

Предстои среща на Инициативния комитет и експерти в Министерски съвет относно решаване на проблема с изграждане на нов пътен подлез

Изображение 1 от 2

  С публикуването на последното писмо от кореспонденцията на Инициативния комитет с Министерския съвет, искаме да информираме гражданите за предстоящата среща в Министерски съвет относно намиране на решение за реализация на нов пътен подлез:

  Уважаем г-н Ламбрев,

  Уважеми г-н Папазов,

  В Минестерски съвет на Република България

  Постъпи нов сигнал от господин Пеньо Запрянов и господин Янко Диков, представляващи Инициативен комитет – гр. Първомай, относно изграждането на нов пътен възел, намиращ се под ЖП линията Пловдив – Свиленград.

  По този въпрос вече сме изискали и получили отговор от ДП НКЖИ в който става ясно, че е постигнато спорузомение с Община Първомай да не се изгражда нов пътен подлез в района на гара Първомай.

  В приложения в новия сигнал на гражданите отговор на Община Първомай се уточнява, че общинската администрация не се е отказала от осъществяването на този обект.

  На основание чл. 112 – глава 8 „Предложение и сигнали“ от Административно процесуалния кодекс, във връзка с чл. 20 ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 65, т. 10 от Устройствения правелник на Министерския съвет и на неговата администрация, моля за Вашето становище до отдел „Приемна“ на Минестерския съвет и до гражданите.

  Уведомяваме гражданите във връзка с отправено искане да осъществят лична среща с министър-прецедателя, че за съжаление многобройните ангажименти, който господин Премиерът има в страната и в чужбина, не му позволяват да ги приеме лично.

  Ако ги тревожат въпроси, който са от компетентността на централната изпълнителна власт, биха могли, ако желаят, да посетят отдел „Приемна“ на Министерския съвет всеки работен ден от 9:30 до 12:30 ч. Без предварително записване, където експерти ще им укажат необходимото внимание и съдействие. За тяхно улеснение могат да опишат проблема и ние ще направим всичко възможно да помогнем в рамките на законовите възможности за това, или да ги ориентираме към кого да се обърнат. 

  Платен материал

  Източник: Parvomai.NET

  Хороскоп за 25.01.2021

  Последни новини