18 °C

Заверата за освобождаването на Левски край Хаджи Еллес- факт, за който малко се знае

За пусията край нявгашното село Хаджи Еллес (после Борисовград, дн. - Първомай), ради освобождение на Васил Левски от османски плен, се знае от „време оно“. Като факт. Толкоз. В първомайския край събитието е тема на разговори. По провинциалному: тъкмили – недотъкмили... Примес от доза мнителност, сдържаност, гордост, гарниран с упрек.

Укорът припомня пропиляната възможност за спасяване на Дякона, воден от несериозен конвой след Къкрина. Не само охраната лабава, ами заптиетата нямат хабер кого съпровождат. Същият тон прозира в някои мемоари на апостоли от Априлската епопея. Без да коментират своето място в случая.

Времето тушира емоциите. От дистанцията на годините подобни кроежи изглеждат къде-къде по-лесни. И безхаберни. По-безгрижни. И по-атрактивни. По-нежелани. И по-ненужни... В този смисъл – едва ли по-ефективни. Звучат повече като политически и революционен катарзис, каквито претенции едва ли визират. Именно спомените на апостолите от Април 1876 потвърждават преданието от поколение на поколение за стрес сред комитетските дейци. Същевременно е срамежлив опит да легализира значимостта на единственото предприятие в Българско за освобождение на вожда на българската революция от клещите на османската имперска полиция и съд.

А знаем как безупречно работи Тайната революционна организация, учредена от Васил Левски. На фона на всеобщата нравствена парализа, съвестта на хаджиеллесци е безупречна. Независимо от злополучния завършек на заговора.

До подробности за събитието от времето на османското робство стигам „по класическия“ начин...

...В неангажиращ разговор с г-н Минко Павлов става ясно, че негов пра-прадядо участва в съзаклятието за освобождение на Апостола на път за изпълнение на смъртната присъда в Истанбул. Инициатор, заговорник и войвода на 10-членната чета, е споменатият родственик – Петър Николов Павлов. Той действа в тандем с брат си Стойчо. Двамата са гиганти. Високи по около 2,10 м. Здрави, яки мъже. Респектират само с вида си.

Братята великани загиват нелепо при политическа свада – вече – в борисовградска кръчма, през 1895 г. Умъртвяват ги с по 12 и 16 пробождания с нож. Свидетел на убийството е синът на Петър – Димитър. Реч е за време на необуздани политически страсти и идейна нетърпимост. Политическите им противници изпращат джелати да се справят с исполините. Насилниците свършват работата с животинска жестокост. Очебийно Темида остава сляпа и глуха за произшествието. Не се предприемат никакви следствени мерки. Поръчителят и изпълнителите на злодеянието са спокойни. Актът е с продължение, ала не е тема на настоящия материал.

Спомените за съзаклятието са на Петър Николов Павлов. Преминават през поколенията и оцеляват. Излизат на бял свят повече от век по-късно неочаквано, чрез Минко Павлов.

Замисълът на съзаклятниците е да устроят засада на железницата на барон Хирш. С нападение и овладяване на трена да се освободи Васил Левски. От тактическа и стратегическа гледна точка четниците изтънко премислят всичко. Избират място за пусия в района на „Дълбокото дере“. Трасето изкачва рид. Паровозите на австриеца не са безкрайно мощни. Влакът губи скорост, което улеснява изпълнението на задачата и целта. Внимателно оглеждат релефа на местността, набелязват укритията, за да се извърши изненадващо нападение от различни страни точно по набелязания план. Очевидно на заговорниците не липсват военни познания и опит. Въоръжават се. И следят чрез вестниците, доколкото ги има, телеграфа, кореспонденция, развоя на процеса.

Действително има идея Васил Левски да бъде отведен в Истанбул на разположение на Високата порта и Дивана. Ала пропада. Специалните османски власти не изключват главоболие при пътуване на конвоя до града на Босфора. Па било и с железницата на барон Хирш. Вярно е, откакто баш комитата битува в зандана, по Българско е затишие. Ама знае ли се дали затишието не вещае буря? Комити щукат под път и над път. На гяурин вяра? Бошлаф... Уж са тихи и кротки, а не стоят мирни. Османските юридически чинове и имперски служби на реда са наясно кого държат в ръце. А бунтовниците няма да харижат предводителя си на падишаха.

Усетът на висшите османлии е верен. По-добре е Джин Гиби да стои в софийската тюрма, вместо да устройват алай с баш комитата пред „Буюк джамия“. Каквото трябва да бъде сторено, ще бъде направено в стария град, мъдруват агите.

Ето как предприятието на хаджиеллесци не стига позитивен край. Съзаклятието се проваля във военен и политически смисъл.

Не и в духовен. Само 10-12 години по-късно тъкмо пусията на баронхиршовата железница свидетелства за сигурни, стабилни частни революционни комитети по този край.

Второто шестмесечие на 1871 г. Васил Левски посвещава на написване на Проектопрограма и Проектоустав на БРЦК под надслов „Наредба на работниците за освобождението на българския народ“. Напечатва и популяризира документа из комитетите по населени места за промишление и взгляд. Инициира, свиква, усърдно напътства организацията на Първото общо събрание на БРЦК в края на април и началото на май 1872 г. В заседанията участват пълномощници на комитетите в Българско и странство. Избраниците одобряват и приемат Устава на организацията. На 5 май се провежда заключителното заседание на Събранието. То конструира ЦК с председател Любен Каравелов. Васил Левски е избран за член; добавъчно получава и мандат за „главен апостол на цяла България, Тракия и Македония“ с неограничена власт при решаване и осъществяване на революционните дела. Незабавно се заема с преструктуриране на Тайната революционна организация (ТРО) в революционни окръзи. Подбуждението им проектира следващите крачки в борбата с поробителя.

Дяконът се утвърждава като именит устроител, вдъхновител и наставник на българската народна революция. Изработеният от него Устав надскача значението на Закон за ТРО. Документът е с мащабите на конституция! Левски подготвя не устройството на организация, а строежа на държава с всички национални институции. Васил Левски изгражда българска държава в пределите на Османската империя. Апостола зида устоите на Третата българска държава. Много по-рано от Учредителното събрание, което официално, за пред света, оформя нашата държавност. Ето как пред комитетските люде – и не само – Апостола израства като земен Мечтател, Мъдрец и ... Държавник.

Арабаконашката авантюра на Димитър Общи е ненадеен провал. Група ръководни дейци в БРЦК виждат въстанието като изход от ситуацията. Левски се противопоставя категорично.

Османската полиция търси Дякона „под дърво и камък“. Заптиета зорко вардят друмищата. „Очи“ и „уши“ на ислямската империя дебнат по потайни места. Кадрото му носят командващите потерите и шпионите, слухтящи по кафенета, кръчми, берберници. Висящият Дамоклев меч не разколебава главния апостол и той поема скришните пътеки от Сливен за Ловеч. Комитетът, централен за Вътрешната революционна организация (ВРО), се нуждае от неговото рамо. Бърза да вземе и укрие архива. Замисля да премине през Търново и оттам за Румъния.

Историята още не е напълно категорична върху фактите около залавянето на Левски в Къкринското ханче на 26.ХІІ.1872 г. Ала няма съмнение за стъкмено вероломство. Уроците на миналото са, че издайничеството от голям мащаб е дело на приближени. Времето посипва с пепел стореното от издайника. Или издайниците.

В Търново Васил Левски не пристига сам с коня си по късна доба. А под конвой. Ранен. Османлиите още нямат представа кого залавят. Самоличността на задържания става ясна по-късно, когато Димитър Общи се разбъбря... Със случая се заемат специализираните имперски органи, респективно - извънредният съд.

Следствието и делото тръгват в правилни – от гледище на Високата порта и Дивана – интереси, посока и цел.

От 4.І.1873 г. (ст.ст.) тече делото на века. С много импровизация, такт, остроумие Левски успява да запази ВРО.

Същевременно изследователите са единодушни в образцово проведени следствие и процес. Казано с днешната неолексика – по европейски. Съображенията на османските власти са, че Великите сили и Старият континент няма да останат индеферентни, ще проявят любопитство към събитието в София. Добавъчен скандал не е потребен.

До сетния си дъх: 19.ІІ.1873 г. ... И днес... И утре поведението на Васил Левски е и ще е пример за родолюбие! Пример за служба на Отечеството!

Далеч по-убедително, мащабно събитие донякъде реализира мечтата на вожда на българската революция: Съединението! Активна е Южна България. Юридически съществуваща като Източна Румелия. Тайният революционен комитет за Съединението „стъпва“ върху учредените от Дякона комитети. Хаджиеллеският е сред дейните; едно, защото е на стратегическо от военно гледище място – през межда с довчерашните господари и друго – защото последователите на Апостола са яки! В Хаджиеллеско дейнства и четническо движение. Единствено по Българско. Негова задача е овардване на южната граница. По понятни причини.

Живецът на идеите на Съединението не стои вън от концепцията на Левски, заложена в духа на неговия Устав. Ако и да не са доведени докрай. Съединистите отхвърлят игото. Отечеството е свободно. Не дотам! Не става „Свята и чиста  република!“.

Мечтата на Апостола витае наоколо.

Дълг на изследователите е да вникнат по-дълбоко в живота и  делото на великия българин. Добре е да забравят хоровата декламация, че всичко около битието на вожда на българската революция е известно. Учен добавъчно се репчи по централен телевизионен канал: „Ден по ден, крачка по крачка, пътека по пътека... Всичко се знае за Левски“.

Няма как всичко да се знае. Революционер от неговата величина не разказва под път и над път преживелиците си. Не оставя приживе карта на пътуванията си. Нито нишан в кое село замръква и в кое среща зората. В чий дом заспива и в чий се събужда...

Има още какво да се издири от и за Дякона. Но към него не може да се подходи с кухо самочувствие и с предубеждението, че животът му е прочетен.

Свидетели сме как Клио хитроумно наказва необосновано самовлюбени свои наместници... Доскоро натрапчиво твърдящи, че един свят безвъзвратно изчезва... Незнайно как. А днес щедро ни засипва с духовни и материални прелести. И ни прави най-атрактивната дестинация. Музата перманентно ни сюрпризира с чудатости. Недвусмислено, елегантно, иносказателно внушава, че мъдростта е попадение. А не предимство на поредната цивилизация.

Порив ли е самообречеността на хаджиелеските съзаклятници? Несъмнено елемент на емоционалност има. Няма как без пламенност. Има го и другия момент: прякото впечатление от изключителната личност, популярна в революционните среди като Дякона, като Апостола, като..., като... Той е водачът на народната революция. Вождът на национално-освободителното движение. Човекът, който е наясно що иска от борбата и начинът да го осъществи. Ето как Левски остава в нашето съзнание колкото земен, толкова възвишен... Вдъхновен... Сюблимен...

Кръстьо Кръстев

Кръстьо Кръстев
Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 21.09.2020

Хороскоп за Овен

Овен
От близките си ще получите стимул и мотивация за творчески и професионални изяви. Все по-убедително ще налагате присъствието си в сфери, носещи ви пари и популярност. Съдбата ви дава благоприятни възможности, възползвайте се, за да получите това, което искате за себе си.
21 сеп 2020

Хороскоп за Телец

Телец
Не се скъпете да харчите парите си днес, покупките ви ще са удачни и ще ви направят доволни. Имате желания, реализацията за които изисква повече яснота и подготовка. Те не са пречка, нужно ви е да вземете решение за стартирането им и да действате. В семейството ще имате повод за празнуване.
21 сеп 2020

Хороскоп за Близнаци

Близнаци
Очаква ви ден, пълен с емоции и добро настроение. Пропускате проблемите покрай себе си, без да им позволявате да влияят на настроението ви. Заобиколени сте от хора, с които се работи леко и които са готови да ви съдействат по всяко време. Прекалено самонадеяни сте в личен план, по-скоро в отношението си с човек, който владее сърцето ви.
21 сеп 2020

Хороскоп за Рак

Рак
Запазвайки доброто си настроение, ще отхвърляте задачите си една след друга. Започващите нов бизнес се нуждаят от допълнителна информация по интересуващите ги теми, за това ще потърсят мнението на специалисти или чрез интернет ще обогатят знанията си. Ще успеете да се включите в сроковете.
21 сеп 2020

Хороскоп за Лъв

Лъв
Ще усещате в себе си сили и енергия за развиване на нови умения. С лекота ще вземате решения и ще привличате съмишленици. В спорове ще постигате лесно споразумения и ще ви се отдава да организирате другите. Няма да ви липсва подкрепа, защото привличате на своя страна силните и пробудените.
21 сеп 2020

Хороскоп за Дева

Дева
Ще се възползвате от добрите си позиции в професионалните, обществени и бизнес-среди и с лекота ще преодолеете възникващите затруднения. Здравето ви изисква достатъчно сън, витамини и повече спокойствие. Въздържайте се от спорове, дори да считате, че те могат да са полезни или заради влечението си към тях.
21 сеп 2020

Хороскоп за Везни

Везни
Имате разнообразни планове за този ден, но най-вероятно е да успеете да осъществите само част от замислите си. Непредвидени обстоятелства ще ви попречат да го сторите, но това не бива да ви разочарова. Напротив ще ви позволи да се насочите към нещо ново и градивно. Вечерта ще станете част от интересно мероприятие, което ще ви даде възможност да се разтоварите.
21 сеп 2020

Хороскоп за Скорпион

Скорпион
Този ден е изпълнен с нови предизвикателства, които стимулират творческото във вас. Идеите ви са ценни и оригинални и ако се заемете сериозно с реализацията им, ще срещнете одобрението на всичко около вас. Подкрепата на приятел в това отношение ще ви бъде от особена полза, защото той ще ви мотивира да се захванете с нещо перспективно.
21 сеп 2020

Хороскоп за Стрелец

Стрелец
Днешният ден ще е сравнително натоварен, свързан е с много ангажименти, срещи и контакти. Имате достатъчно енергия и търпение да се справите с повечето си дела. В определен момент обаче ще трябва да отложите конкретни действия за по-късен етап. Вечерта ще имате нужда от тишина и спокойствие за пълноценна почивка
21 сеп 2020

Хороскоп за Козирог

Козирог
Добре е да планирате внимателно ангажиментите си днес. Полезно ще ви е да имате повече време да реагирате адекватно на непредвидена ситуация. Възможно е в последния момент да ви се наложи да промените част от плановете си, но нека това не ви притеснява. Сърдечният партньор ви вдъхва надежда за нещо, което отдавна желаете.
21 сеп 2020

Хороскоп за Водолей

Водолей
Имате различни ангажименти през този ден, които изискват повишеното ви внимание. Близки хора ви търсят за съвет и вие подхождате отговорно към молбите им. Може би ситуацията не е новост за вас, но все пак внимавайте. Не се обвързвайте прибързано, дайте си повече време да се запознаете с детайлите.
21 сеп 2020

Хороскоп за Риби

Риби
Спокоен и приятен ден очаква онези, които не планират далечно пътуване. Занимания с вашето хоби ще ви донесат най-пълно удовлетворение. Душевното ви равновесие е стабилно и нищо не е в състояние да ви обезпокои. Ще прекарате приятна вечер вкъщи, ако поканите близки приятели на гости.
21 сеп 2020
Последни новини