9 °C

Канят работодателите да се възползват от две мерки за заетост

За две от мерките за насърчаване на заетост в Дирекция "Бюро по труда" - Първомай има останали средства. От тях могат да се възползват работодателите като подадат документи през следващите 7 дни.

Първата мярка е за насърчаване на работодатели да наемат безработни лица до 29 -годишна възраст с трайни увреждания включително военноинвалиди, както и младежи от социални заведения, завършили образованието си. (чл.36, ал. 2 от ЗНЗ). По нея има 2092лв.  Изискването е младежът да бъде нает най- малко за една година, като през първите 6 месеца от програмата се заплаща минималната работна заплата и са осигурени средствата за осигуровките, които работодателят дължи върху осигурителния праг за длъжността.

Втората мярка, по която има осигурени 637.98 лв е за продължително безработни лица, които са били регистрирани в Бюрото по труда повече от една година. Изискването към работодателите също е да наемат работника за поне 12 месеца, а през първите 6 от тях са осигурени средствата за осигуровки.

parvomai.net

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини