9 °C

Съветниците тълкуваха наредба

Едно и също физическо лице може да управлява две общински дружества- приеха  общинските съветници на проведената вчера редовна общинска сесия. Те трябваше да разтълкуват, това което е записано в чл.41,ал.1,т.4 в Наредба за реда и управлението на общинското имущество, включено в общински търговски дружества и предприятия с общинско участие. Текстът гласи:

„Чл.41 /1/ Не могат да бъдат управители на дружества с ограничена отговорност, физически лица, които:

………

4.Са управители и членове на изпълнителни и на друго общинско предприятие – еднолично търговско дружество.“

Тълкуването беше поискано като допълнителна точка в дневния ред на редовната сесия на Общински съвет, проведена вчера. Вносител е зам. кмета Николай Митков, а поводът както той обясни по време на една от комисиите, е работата на д-р Румяна Бойлова като управител на две общински дружества – Медицински център I и МБАЛ – Първомай. Решението е  единственото, което не беше взето единодушно. Между четиримата въздържали се беше и Илия Ганчев, който по времето на приемането на тази наредба е бил  председател на общински съвет. Неговото мнение е, че не е работа на ОбС да тълкува наредби.

Още 13 точки от дневния ред обсъдиха общинските съветници. Между тях и предложения ремонт на общинския бюджет. В него постъпиха от държавата над 33000лв. за дейности в областта на образованието, което освободи ресурс от постъпленията от местни данъци и такси. На ОДЗ „8 март“ безвъзмездно беше предоставена сградата на туристическото дружество. Петър Ганев използва разглежданата точка, за да каже, че е време проблемът с местата в детските градини да започне да се решава кардинално – чрез ново строителство или реконструкция на сградата на ОУ „Христо Ботев“.

След решение на местния парламент, безвъзмездно ще може да ползва общински имот и структурата на Съюза на инвалидите в България.

Съветниците гласуваха тегленето на краткосрочен заем във връзка с предстоящите разплащания по проекта за почистване и корекция на речното корито на река Тополовска в село Дълбок извор. А за проекта за воден цикъл в Първомай ще бъде издадена запис на заповед в полза на Министерството на околната среда и водите.

В края на сесията беше гласувана и финансова помощ за Татяна Манахилова в размер на 1500лв.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини