8 °C

39 дела са образувани срещу непълнолетни и малолетни през 2012-та

39 са заведените преписките от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Това става ясно от представения пред Общински съвет доклад на Комисията за 2012-та година. От тези 39 преписки са образувани 39 дела, от които 3 са прекратени поради давностен срок, а 4 са довършени през следващия период – в началото на 2013-та година.  Така по силата на закона са разгледани 32 дела срещу 20 малолетни и 4 непълнолетни лица.

През 2012 г. преобладаващи сред противообществените прояви са кражбите, агресивните и хулигански прояви, повреди и унищожаване на имущество, бягство от дома и др.

В тази връзка прилаганите възпитателни мерки от комисията през 2012г. са: “Предупреждение” – 18; „Задължаване да се извини на пострадалия” – 4; „Задължаване да участва в консултации и обучения за преодоляване на отклоненията в поведението” – 3; „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” – 6; „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” – 3; „Предупреждение за настаняване във Възпитателно училище с изпитателен срок до 6 месеца” – 3;

Възпитателните мерки “Настаняване в Социално педагогически интернат” и “Настаняване във Възпитателно училище”  се прилагат в краен и последен случай. През отчетния период тази възпитателна  мярка е налагана от комисията  2  пъти, като Районен съд е потвърдил 1 предложение, а другото възпитателно дело е прекратено от съда.

На 16 деца от общо 24 извършители първото възпитателно дело е подействало възпиращо и те не са извършили нови противообществени прояви и престъпления през годината.

      От комисията отчитат, че родителската грижа и активно родителско поведение са фактори от изключително значение за правилното детско емоционално и психическо развитие. При разгледаните 32 възпитателни дела през годината, комисията е установявала, че има родители, които не полагат достатъчно адекватни и навременни грижи за възпитанието на децата си и има наличие на занижен родителски контрол,и са им наложени мерки: „Предупреждение”  – на 3 родители; „Задължаване на родителите да посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието” – на 2 родители;

Глоби на родители по чл.15, ал.1, т.3 от Закона БППМН през 2012г. не са налагани.

На 6 малолетни и 1 непълнолетно деца през 2012г. е разгледано повече от едно възпитателно дело. Причина за това е извършването на нови противообществени прояви, като на първото възпитателно дело във всички случаи е наложена възпитателна мярка „Предупреждение”. На последващите дела са налагани съответно възпитателни мерки като „Задължаване да се извини на пострадалия”, „Задължаване да участва в консултации и обучения за преодоляване на отклоненията в поведението”,„Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” и „Предложение за настаняване в СПИ”.

За 2012 година на 3 деца  / 1 малолетен и 2 непълнолетни/ е бил определен обществен възпитател след разгледано възпитателно дело, като едно от децата е извършител на повторна противообществена проява по време на възпитателния надзор в съучастие с други малолетни извършители.

По друг член от закона „обществен възпитател“ е бил определен и на още 29 непълнолетни и малолетни. При тях тази възпитателна мярка е доказала ефективността си- децата с наложена мярка „поставяне под надзор на обществен възпитател” не са извършители на противообщесвени прояви и престъпления по време на упражняването на възпитателен  надзор. 

По  информацията подготвена от Мария Кьосева - секретар на МКБППМН

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 15.04.2021

Последни новини