8 °C

За двама кандидат-приемни родители започна напасването с деца

Двама  от първите кандидати за приемни родители в община Първомай вече са вписани в регистъра на утвърдените приемни семейства, воден от Регионална дирекция за социално подпомагане – област Пловдив. С тях започна и процедура по напасване с приемни деца. Интерес към приемната грижа в общината проявяват все повече семейства. До края на април са подадени осем заявления за предоставяне на приемна грижа като професионално приемно семейство по проект „И аз имам семейство”. Кандидатите са преминали базово и надграждащо обучение. На 25 април 2013г. кметът на общината връчи удостоверения на втората група кандидати, успешно  преминали специализиран курс за допълнителна квалификация за професионална приемна грижа.

В община Първомай има сформиран и подготвен екип от двама социални работника (ЕПГ - екип по приемна грижа), който информира обществеността за социалната услуга „Приемна грижа”; набира и обучава кандидати за приемни родители. Те биват обстойно проучвани и на база извършените оценки социалните работници изготвят социални доклади.   

Община Първомай е една от общините партньори на Агенция за социално подпомагане, конкретен бенефициент по проект „И аз имам семейство”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013г., схема за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051PO001-5.2.11. 

Проектът е в изпълнение на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” и Плана за нейното изпълнение.

Целта на проекта е да подкрепи процеса на деинституционализация чрез създаване на устойчива семейна грижа за децата от специализираните институции и за децата в риск от изоставяне.

Проектът се изпълнява от края на 2011г., в партньорство с повече от 80 общини.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 15.04.2021

Последни новини