43 възпитателни мерки са наложени на деца с противообществени прояви през миналата година

Отчетът на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/, Първомай беше разгледан и одобрен от общинските съветници. В него е посочено, че през 2022 година са наложени 43 възпитателни мерки след разглеждане на възпитателни дела на малолетни и непълнолетни, което е с 10 повече в сравнение с 2021 г. Най-често прилаганaтa мярка е: “предупреждение”  - 22. Най-строгата приложена мярка е „предупреждаване за настаняване във възпитателно училище-интернат с изпитателен срок 6 месеца” . Тя е наложена на две деца.

37  са разгледаните от КБППМН възпитателни дела, за извършени противоправни прояви от деца на възраст от 8 до 18 години. Прекратено е 1 дело поради изтекъл давностен срок.

         Сред противообществените прояви, разглеждани от комисията през 2022г. са:  кражби - домови и взломни (от търговската мрежа, на пари от частен дом, пари от вендинг автомат, на телевизор, на птици, и други движими вещи), агресивни и хулигански прояви от непълнолетни, изнудване за пари между ученици, нарушаване на обществения ред в нощните часове, повреждане и унищожаване на общинско имущество, повреждане на земеделска техника, бягство от дома и ЦНСТ. Също така има разгледано едно възпитателно дело за управление от непълнолетни на МПС без свидетелство за правоспособност.

Като най - резултатна възпитателна мярка, налагана през годината от комисията, се  е доказала  и най-леката предвидена в закона – „Предупреждение”, защото понякога и самото явяване на възпитателно дело, кара малолетния или непълнолетния да осъзнае постъпката си, да преосмисли поведението си и така се постига целеният превантивен ефект за детето. Тя е приложена върху 22 деца.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Случаен виц

Последни новини