ОбС реши да се кандидатства за 1 млн.евро за пътя Православен - Драгойново

Общинският съвет реши община Първомай да кандидатства с проект за рехабилитация и реконструкция на общински път Първомай – Бяла река – Драгойново в  два участъка – единия в рамките на град Първомай и втори между селата Православен и Драгойново.  Община Първомай е допустим бенифициент по програмата за развитие на селските райони по подмярката, чрез която се финансира подобряването на малки по мащаби инфраструктура.

Предложението беше внесено в „12 без 5“ като допълнителна точка на редовната сесия, а крайният срок за кандидатстването е 23.59 часа на 25 ноември.

В докладната си кметът Николай Митков казва, че е важно да се концентрира вниманието в изграждането на пътна инфраструктура в населените места, особено тези, които са най-отдалечени.

Възможно е по проекта да бъдат получени средства в размер на 100% от допустимите за подпомагани разходи за проекта, ако не са повече от 1 млн. евро. Според изискванията един кандидат може да подаде само едно проектно предложение.

Съветниците единодушно одобриха кандидатстването.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини