26 °C

На предстоящата сесия ще обсъждат продажбата на имоти

Програма за намаляване риска от бедствия ще обсъждат днес общинските съветници на редовната си сесия.

Общо 10 са точките в проекта за дневен ред. По-голямата част от тях са за продажба чрез търг на недвижими общински и публично-общински имоти. Имотите са от  регулационните планове на селата Драгойново, Дълбок извор, Воден, кв. Дебър, Брягово и Първомай.

Предстои промяна на начина на трайно ползване на общински имот в село Езерово от „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение” в „Застроен имот в земеделска територия”. Съоръжението, което е построено в този имот е остаряло и не се използва. Мотивът е, че промяната ще  позволи на Община Първомай да предприеме действия за използване на имота по подходящ начин, свързан с генериране на финансови постъпления в общинския бюджет.  

На днешното заседание ще бъде направен отчет и ще бъде приета новата Програма за развитие на туризма в общината.

Последната точка от дневния ред е за откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена, който да стопанисва, поддържа и експлоатира язовир „Дебър-4“ (Чатал дере).

Сесията ще се състои днес, от 16.30 в пленарна зала.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини