25 °C

Печалбата от общинските медицински дружества ще бъде реинвестирана

За поредна година едноличните търговски дружества с общинско имущество „МБАЛ-Първомай“ ЕООД и „Медицински център I – Първомай“ ЕООД представят положителни годишни финансови отчети. Печалбата на МБАЛ за 2020 година е 315 742 лв., а на МЦ 1 – 16 014 лв. И двете дружества нямат непокрити загуби от минали години и следва дивидентът за Община Първомай да бъде в размер на 20% от тези суми, т.е.  64223,40 лв. от МБАЛ и 3202,80 лв. от МЦ 1.

След докладна записка на управителя на дружествата д-р Румяна Бойлова и по предложение на зам.-кмета Радослава Ставрева, общинските съветници взеха решение дължимите  дивиденти да не бъдат отчислявани за Община Първомай. Вместо това те ще се използват за  покриване на част от разходите за закупуване на Компютърен 16-срезов томограф /скенер/ и за ремонт на санитарните възли на сградата. Скенерът е необходим и е по изискване на НЗОК. За закупуването му  ще са необходими около 500 000 лева. Това са неотложни инвестиционни разходи, за които дружеството трябва да има готовност през настоящата финансова година. На „Медицински център I – Първомай“  предстои ремонт на санитарните възли - първият от създаването му през 1975 година. 

Решението бе гласувано единодушно от всички общински съветници.

По време на обсъждането д-р Румяна Бойлова спомена, че е извършена проверка на цялостната медицинска дейност в болницата и се очаква отлична оценка за II ниво на компетентност. Това ще стане факт след като акредитацията бъде подписана от министър на здравеопазването, най-вероятно от служебното правителство.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини