16 °C

10,87% е равнището на безработица през август в Първомай

Броят на регистрираните безработни лица в Дирекция „Бюро по труда” Първомай към 31 август 2020 година е 956, или с 38 по-малко спрямо 31.07.2020 година /994/.

Равнището на безработица за община Първомай в края на месец август е 10.87%.

В общата съвкупност на регистрираните безработни делът на жените е 58% /555/.

Младежите до 29 години са 110 и са 11,5% от общия брой безработни в ДБТ. За 94 лица регистрацията е първа. Продължително безработните лица с регистрация от една и над една година са 90 или 9,41% от общия брой регистрирани безработни.

В квалификационната структура на регистрираните безработни с най-голям дял са неквалифицираните работници без специалност и професия – 581 лица, следвани от лица с работническа професия – 195 и специалисти – 180. Сред безработните специалисти най-много са тези със специалности от общество, икономика и право. От всички специалисти делът на тези с висше образование е 42%.

Безработните с намалена работоспособност, регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” Първомай съставляват 5,12% /49/ от общия брой на регистрираните безработни лица.

През месеца 96 лица са постъпили на работа. Устроените на работа чрез посредничеството на ДБТ са 91 лица, като 66 са на първичния трудов пазар, 19 по схеми от ОПРЧР, 1 по програми от ЗНЗ и 5 мярка за заетост.

През месеца са заявени 186 работни места.

Parvomai.NET

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини