17 °C

ОбС – Първомай се съгласи общината да не получи полагащият ѝ се дивидент от медицинските дружества

Общинският съвет-Първомай прие годишните отчети на двете медицински общински дружества – МБАЛ Първомай и Медицински център I и традиционно се съобрази с желанието на управителят им д-р Румяна Бойлова полагащият се на общината дивидент да остане в тяхна полза.

В представените от управителят годишни финансови отчети са записани печалби в размер съответно 113 883 лв. за болницата и 282,00 лв. за Центъра.

Съгласно Наредбата за реда на управление на общинското имущество дължимият дивидент от печалбата на здравните заведения за 2019г. е общо в размер на 22 832.91 лв. Той  представлява 20% от печалбата след данъчното ѝ облагане. В изпратената до кмета докладна записка д-р Бойлова е посочила, че за двете дружества, се очертава по-трудна година, предвид създалата се извънредна обстановка в страната и разпространението на COVID-19. Освен това на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД предстои реализация на одобрения проект за енергийна ефективност на сградния фонд. Необходимото съфинансиране за него е в размер на 90 00 лева с ДДС. Това са неотложни инвестиционни разходи, за които дружествата следва да имат готовност през настоящата финансова година.

Общинските съветници решиха дивидентът да не бъде отчисляван за Община Първомай и да остане в разпореждане на дружеството за покриване на част от предвидените средства за съфинансиране на проект „Енергийна ефективност на сградата на „МБАЛ-Първомай“ ЕООД“.

Теодора Кирякова 

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини