16 °C

Образователна програма за съдебната власт стартира в градинското училище

Вчера с лекция на административния секретар Атанаска Гаджева за основните понятия в правото Районен съд – Първомай за втори път стартира организираната съвместно от Министерство на образованието и науката и Висш съдебен съвет Образователна програма „Съдебната власт - информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Партньор на съда е Основно училище „Христо Ботев“, село Градина, област Пловдив.

В реализацията на Програмата и през настоящата учебна година ще вземат участие магистратите София Монева и Спасимир Здравчев и административният секретар на Районен съд – Първомай, които за проявен висок професионализъм, компетентност при осъществяване на Образователната програма през учебната 2016 / 2017 година и принос за отличаването на Висшия съдебен съвет със специалната награда на журито за 2017 година в конкурса „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа са удостоени с грамоти и служебна благодарност от Боян Магдалинчев, представляващ Висшия съдебен съвет.

Предвидено е като външни лектори да се включат г-жа Димитрия Костова, психолог в Център за обществена подкрепа – Първомай, г-н Стоян Бойков, социален работник в Център за обществена подкрепа – Първомай и г-жа Мария Кьосева, секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

През първия учебен срок в часа на класа учениците от VII клас на училището партньор ще се обучават на основни понятия във правото (що е право, на какви области се разделя; що е държава, кои са нейните елементи; какво представляват законовите и подзаконовите нормативни актове), на разделение на властите според Конституцията на Република България (що е законодателна, изпълнителна и съдебна власт, какви са характеристиката, функциите, управлението и структурата на съдебната власт; каква е структурата на съдилищата в Република България), ще разберат правата и отговорностите си според законите на страната ни, ще научат, че наркотиците са лесен начин да загубиш свободата си.

През втория учебен срок децата ще се запознаят с мерките за защита на правата на малолетните и непълнолетните като жертва на домашно насилие, ще коментират агресията в училище и възпитателните мерки, налагани на малолетни и непълнолетни при противообществени прояви.

Инициативата ще приключи през месец април 2019 година в обявения от Районен съд – Първомай Ден на отворените врати, когато участниците в Образователната програма ще затвърдят наученото чрез провеждане на викторина и симулативен съдебен процес в Съдебната палата.

Parvomai.NET

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини