12 °C

Ставаме партньор на NGB за деца в риск

ОбС даде съгласието си Община Първомай да кандидатства по три проекта свързани със социални дейности.

Едното решение е Общината да кандидатства като партньор на Ен  Джи Би в предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Компонент 2 „Деца в риск“ по програма „Деца и младежи в риск“. NGB-Consulting e компания развиваща се в три департамента - подбор на персонал, водене на семинари; тренинги и обучения, и трето – студентски и младежки програми.Общината се явява като партньор, тъй като програмата е предназначена за общини, представляващи областни центрове.  Идеята е реновиране на площадките в детските гради и работа с деца от малцинствата, които не владеят добре българския език.

Друго решение е за кандидатстване по програма „Да не изоставяме нито едно дете“. По първия компонент на тази програма успешно се реализира изграждането и оборудването на Център за настаняване от семеен тип. Той трябва да бъде завършен до края на 2013г. Следващата част от програмата предполага кандидатстване по компонент 2 – за подбор  и обучение на персонал за предоставяне на социални услуги. Най- малко 8 човека ще трябва да придобият знания и опит за работа в този ЦНСТ. Общината няма да участва във финансирането на тези дейности. Този проект трябва да приключи до октомври 2014г.

Пред Националния Доверителен Еко Фонд Община Първомай ще кандидатства за средства за финансиране на подобряване на енергийната ефективност на сградите на детските градини в селата Дълбок извор и Искра.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини