16 °C

Сайтът на общината с оценка 26,5 от възможна 60,5

Официалният сайт на община Първомай се нарежда на 205 място сред сайтовете на 478 структури на изпълнителната власт и на 90-то между общините в България. Класацията е направена от Програмата за достъп до информацията на базата на пручване, проведено през първата половина на 2012г.. Страниците са били оценявани по 40 индикатора, включващи задължения от Закона за достъп до общесвената информация. Отчетено е до колко информацията е била достъпна, актуална ли е и дали в интернет пространството е представена прозрачно финансовата дейността на проверяваните.

В рамките на проучването са били подадени 485 електронни заявления за достъп до информация до институциите. Отговорът на община Първомай е получен по електронен път в рамките на законовия срок, заедно с още 49% от институциите. В документа, подписан от кмета на общината, има изчерпателен отговор на поставените в заявлението въпроси.

Оценката, получена от сайта на общината е 26,5 при максимална оценка от 60,5. Класацията не включва оформлението и навигацията на сайта. Основната й цел е доколко предоставената информация е пълна и дава ли прозрачност на управлението на структурата . По отношение изпълнение на закона за достъп на информацията изискванията са изпълнени, но с изключение на решенията на ОбС ,няма данни за актуализация на информацията в последния месец. Отсъства изцяло секция за достъп до информацията –не се знае кой получава заявленията, колко са постъпилите, не са публикувани правила, но се приемат електронни заявления по ЗДОИ. Публикуван е бюджета на общината за съответната година, но последният финансов отчет е бил за 2010г.(не е бил публикуван за изтеклата 2011, при положение, че е приет бюджет за следващата година). Няма отчет за дейността на институцията, няма декларации за имотно състояние и за конфликт на интереси. Има регистър за обяви за обществени поръчки, но няма информация за възлагането им.

От всички институции в областта най-напред в подреждането е Областна администрация - Пловдив. Заема 4-та позиция сред всички областни управи и е 34-та в общото подреждане на институциите.

Към края на класацията са Областната дирекция на МВР - 383 място, и Регионалният инспекторат по образование - 405.

Останалите пловдивски общини заемат места съответно:

Сред 264 общини   Сред общо 487 институции

Асеновград  47 108
Съединение 67 151
Община Пловдив 68 155
Община Марица 72 158
Община Първомай 90 205
Община Сопот 94 207
Община Кричим 122 261
Община Садово 140 286
Община Раковски 141 288
Община Родопи 151 306
Община Лъки  158 318
Община Перущица 166 334
Община Хисаря 177 351
Община Брезово 188 367
Община Стамболийски 234 440
Община Калояново 242 450
Община Карлово 245 457

   Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини