21 °C

Висока събираемост на данъците отчитат през последните дни

Декларациите на Георги Богданов

С добра събираемост през последните дни се похвалиха от отдел „Местни приходи“ на Специализираната администрация в Първомай. Патентният  данък е събран на 88%, данъците за превозни средства  на 92%, по – нисък е процентът при данъка за недвижими имоти – 73%. За Такса „Битов отпадък“ са събрани толкова средства колкото са били необходими по план – сметка, като в местната хазна са влезли неплатени през минали години такси. По- малък размер налози в сравнение за 2011-та са платени за придобиване на имущество, тъй като в кризисната година са извършени и по- малко сделки. От глоби в общината са събрани 90 хиляди лева. Събирането на туристически такси е изпълнено на 114%, но това е сравнително малка сума. Всички по- големи фирми в общината са с платени данъци. Георги Богданов и Красимира Александрова представиха декларации от отдел „Местни приход“, доказващи, че управляваните от тях фирми нямат задължения към общинската хазна. „От мен непрекъснато се изисква готовност да докажа, че нямам задължения и  фирмата ми редовно е обект на проверка – сподели Богданов.  Плащам си данъците още през първата половина на годината, за да не ми тежат след това – допълни той и представи 2 декларации – лична и фирмена.

Кметът на общината сподели, че има затруднени управители и собственици на предприятия. За сега той работи  по метода на убеждението за събирането на задълженията и е категоричен, че няма да се прибягва до съдебно решаване на проблема.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 07.05.2021

Последни новини