10 °C

Дават до 390 хиляди за транспорт на работници

Финансова подкрепа за транспорт на работещите и за откриване на ново работно място предоставят две схеми от Агенцията по заетостта. Открита е процедура, при която работодателите могат да кандидатстват за финансиране по тях – „На път“ и „Ново работно място“. 

„На път“ предоставя на работодателите финансиране за организиран транспорт до и от работното място за заетите в съответното предприятие лица за период до 12 месеца. Чрез нея се организира превоз за работници от населени места, които са отдалечени до 100 км от фирмата или предприятието, където работят. 
Общият бюджет на схемата е над 20 млн. лв. Размерът на помощта, от която работодателите могат да се възползват, е от 20 000 лв. до 390 000 лв. Крайният срок за подаване на проектни предложения по схемата е 11 януари 2013 г.

Схемата “Ново работно място” има за цел да насърчи бизнеса да осигури обучение и заетост на безработни младежи до 29-годишна възраст за период от 6 до 12 месеца. На работодателите се осигурява подкрепа за инвестиционните разходи и разходите за труд, свързани със създаването на новото работно място и обучението на младежите. 
Схемата е с бюджет от 18 млн. лв. и ще осигури обучение и заетост на повече от 2 000 млади хора в страната. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20 декември 2012 г. 

Съфинансиране от страна на кандидатите не се изисква. Насоките и документите за кандидатстване можете да намерите на сайта на Агенция по заетостта - www.az.government.bg

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини