Започва конкурсът за картички "Весела Коледа 2023"

Община Първомай и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/  организира конкурс за изработка на коледна картичка на тема: „ВЕСЕЛА КОЛЕДА ЗА ВСИЧКИ 2023”.

Целта на конкурса е децата да приложат своя талант, знания, наблюдения и опит, да развият своя естетически усет. В последствие картичките ще бъдат продадени на организирания от Общината Коледен базар на 16 декември. Със събраните средства ще бъдат подпомогнати различни каузи .

Изискванията за представените творби са да бъдат оформени като картичка от картон с формат А4 и  дизайнът да е на коледна тематика. Няма ограничения в използваните техники.

Участниците ще бъдат разделени на две възрастови групи – първа група за ученици от  І до ІV клас и  и втора група за ученици от V  до VII клас.

Конкурсът е индивидуален, а всеки участник може да представи до 2 ръчно изработени картички.

Името, класът, училището и  и телефонният номер на всеки участник трябва да бъдат написани   на отделен лист и заедно с картичките да бъдат поставени в плик  с надпис „За конкурса  „Весела Коледа за всички”. Крайният срок за предаване е 17 часа на 08 декември 2022 година /вкл./  в сградата на Община Първомай – eтаж 1, деловодство /фронт офис/.

Класираните на първо, второ и трето място във всяка възрастова група ще получат предметни награди и грамоти, осигурени от МКБППМН – Първомай. Ще бъдат раздадени и 20 поощрителни награди.

Организаторите ще съобщят по телефона на отличените участници в конкурса.

Имената на наградените участници ще бъдат публикувани  на сайта на Община Първомай и в Parvomai.NET

За допълнителна информация 0882550559 - Мария Кьосева

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Последни новини