Определени са рисунките, които ще представят общината на областния кръг на конкурса "С очите си видях бедата"

Изображение 1 от 5

  Ясни са победители в общинския етап на конкурса за рисунка „С очите си видях бедата“. Тази година в  него се включиха 22 ученици на възраст от 10 до 13 години от училища на територията на община Първомай.

  При най-малките има само един класиран – Катя Андонова от ОУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор, община Първомай“, 10 години.

  Сред художниците от 10 до 13 години с най-добри творби са:

  1. Живка Янкова - ОУ "Отец Паисий", с. Искра, община Първомай, 13 години

  2. Христо Манахилов – ОУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор,“, 13 години

  3. Наско Насков– ОУ „Св. св. Кирил и Методий" с. Дълбок извор, община Първомай“, 11 години.

  Техните рисунки ще участват в областния етап на конкурса.

  Класирането беше определено от жури в състав: Радослава Ставрева - зам. кмет на Община Първомай, Мария Кьосева - секретар на МКБППМН при Община Първомай и Даниел Степанов - специалист "Сигурност на информацията" Община Първомай. Те разгледаха всички постъпили за участие рисунки и при класирането отчетоха вложеното от децата творчество и съпричастност към проблемите на човека и професията на пожарникаря, тяхната креативност, спазване на формат на рисунката и различни художествени техники при изработката им.

  Конкурсът „С очите си видях бедата” е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи с партньорство на Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата и е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета на Европа.

  Конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и пожари, както и начините на поведение и действие при тях.

  Провеждането на конкурса във всичките му етапи (районни, областни и национален) се извършва по утвърдените от директорите на ГДПБЗН – МВР и на Национален дворец на децата (НДД) – МОН правила.

  Теодора Кирякова

  Източник: Parvomai.NET

  Facebook коментари

  Последни новини