11 °C

Обява от „Чугунолеене – Първомай“ АД

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВСО)

УВЕДОМЯВАМЕ:

Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение „Закупуване и въвеждане в експлоатация на „Инсталация за производство на леярски форми със самовтрвърдяващи се смеси“.

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в РИОСВ – Пловдив на адрес: гр. Пловдив, бул. „Марица“ №122

От ръководството на „Чуголеене – Първомай“ АД

Платен материал

Източник: Parvomai.NET

Хороскоп за 19.04.2021

Последни новини