-3 °C

94-ма получават услуги чрез "Патронажна грижа"

До края на 2020 година Община Първомай ще усвои 92 292 лв. по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Основна дейност по проекта е предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги.

Към настоящия момент, след оценка на индивидуалните потребности, социалната услуга патронажна грижа се предоставя на 94 човека от Община Първомай от особено уязвими рискови групи: възрастни хора над 65 години с ограничения и невъзможност за самообслужване и хора с увреждания, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация.

Услугите, които получават потребителите се осъществяват от медицински специалисти и домашни помощници до 2 часа на ден.

В рамките на проекта, в зависимост от изготвения индивидуален план за ползване на съответната социална услуга, на всеки един потребител се предоставя комплекс от услуги: текущо почистване, приготвяне на храна, пазаруване, консултиране, психологическа подкрепа, здравни грижи и други консултации за подобряване живота и здравето на целевите групи.

Дейността патронажна грижа има за цел да подобри достъпа и услугите в общността за хора, които поради различни ограничения от здравословен характер са изключени от социалния живот и са в риск от включване в институционален тип грижи. Този вид грижа ще подобри качеството на живот на хората от уязвимите групи и техните семейства.

Parvomai.NET

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 18.01.2021

Последни новини