9 °C

КПКОНПИ удари трима кметове и шеф на РДНСК


Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) глоби и отне имущество на трима кметове и началник на РДНСК - Бургас. Неин председател е Сотир Цацаров.

Кметът на Ракитово - Костадин Холянов 

Конфликт на интереси е установен при Костадин Холянов - кмет на Община Ракитово за мандати 2015 - 2019 г. и 2019 - 2023 г. Производството е образувано на 17 юни 2020 г.

В хода на проверката е установено, че бивш работник на сина на кмета, е собственик на дружество, което доставя гориво на общината, ползвайки бензиностанцията на "Хол - Лес" ЕООД, собственост пак на същия син. Той разполага и с пълномощно да тегли неограничено средства от сметките на доставчика на горивото, по които пък плащанията постъпват с нареждания, подписани от бащата - кмета Холянов.

С решението на КПКОНПИ на Костадин Холянов е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв., като в полза на държавата е отнета и сумата от 37 157 лв. - материална облага, реализирана от неговия син. Независимо от производството за конфликт на интереси, спрямо кмета на община Ракитово са предприети и действия от дирекция "Противодействие на корупцията", в резултат на които Комисията е приела решение за оперативно взаимодействие с Прокуратурата.

Румен Павлов, кмет на Стражица

Постановено е и трето поред решение, с което е установен конфликт на интереси по отношение на Румен Павлов, кмет на Община Стражица. След проведена тръжна процедура, общински имот с площ от 607 кв. м., е бил продаден за 11 472 лв. на Димитър Иванов, назначен по трудов договор от кмета Павлов като шофьор в общината. Година по-късно, Иванов продал имота на съпругата на Румен Павлов, за 6340 лв.
  
През 2019 г. Димитър Иванов придобил още един общински имот, с площ от 1020 г. И той, като първия имот, граничи с имота в Стражица, върху който е изграден хотел "Ралица", собственост на кмета Павлов. Шофьорът на общината, купувач на имотите, е и учредител и представляващ сдружение с нестопанска цел, което носи името на самия кмет - "Спортен клуб Румен Павлов - 2016 г.". Наложената глоба, в съответствие с разпоредбите на закона, е в размер на 5000 лв. С решение на Комисията от 13 май 2020 г. на кмета на Община Стражица, за установен конфликт на интереси, бе наложена глоба в размер на 15 000 лв. и отнемане на сумата от 53 350 лв. Първото решение на КПКОНПИ по отношение на Румен Павлов е от 20 февруари 2020 г., когато за сключени от него 12 договора в частен интерес му бе наложена глоба в общ размер на 60 000 лв.

Христо Христов, кмет на Болярово

Конфликт на интереси е установен и за Христо Христов, кмет на Община Болярово, мандат 2015 г. - 2019 г. Той е сключвал договори за отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд със своя син - земеделски производител. В процедурите по сключването им и определянето на наемната цена и на конкретния земеделския производител за наемател няма нарушения, но кметът е бил длъжен сам да се отстрани от изпълнението на тези задължения /да си направи отвод/, тъй като действията му са в частен интерес /на свързаното с него лице/. Наложената глоба е в размер на 5000 лв.

РДНСК - Бургас

Конфликт на интереси е установен и по отношение на инж. Милен Ненчев - началник на РДНСК - Бургас. Установено е, че до 04 август 2017 г. той е бил управител и едноличен собственик на "Консултант 7 БГ" ЕООД, с предмет на дейност консултантски услуги, инвеститорски контрол и строителен надзор, след което прехвърлил капитала на дружеството на съпругата си.

Тя е била едноличен собственик до 21 февруари 2020 г. На 27 март 2018 г. е сключен договор за строителен надзор между "Консултант 7 БГ" ЕООД и инвеститор, за осъществяване на строителен надзор на "Смесена сграда с паркинг" в гр. Бургас. В процеса на строителство на този обект, в РДНСК - Бургас, с началник инж. Ненчев, са постъпвали жалби за нарушения на ЗУТ.

Проверките, извършвани от негови подчинени служители, не са установявали каквито и да е нарушения при изграждането на сградата, чийто строителен надзор е осъществяван от дружеството, собственост на съпругата на началника на РДНСК, за което той е подписал и съответни писма до подателите на жаблите. С решението на КПКОНПИ е наложена глоба в общ размер на 10 000 лв.

Източник: Haskovo.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта (5)

 • 1
  00
  007
  10 0
  16:26, 30 юли 2020
  В най скоро време това трябва да стане и в Първомай. Защото най корумпираната Община е тя.Всичко работи само с рушивети най вече общинса собственост.Нищо не става от този кмет Митков.Много жалко , че хората му повярваха.
 • 2
  Ст
  Стоян
  8 0
  16:39, 30 юли 2020
  Винаги са работили за определени хора.Много скоро ще трябва да отговарят за всичко това което са причинили на хората.Начело с Ружди и Гинка .
 • 3
  12
  123
  3 0
  16:43, 30 юли 2020
  Бъдете сигурни всичко ще се раследва 10 години назад.
 • 4
  Бъ
  Българин
  8 0
  17:25, 30 юли 2020
  Поздравявам от сърце тези протестиращи хора против корупцията и мафията в България. Много ама много съжелявам , че Първомайци търпят всичко това което се върти в тази Община.
 • 5
  Ас
  Аспарух
  4 0
  23:29, 30 юли 2020
  Години наред търпяхме корупцята на Папазов , Гинка , Марияна и др.Но този кмет се оказа много по зле от предишния.Наистина това вече не се търпи.Просто си играят със съдбата на хората.И всичко това го правят за някви определени хора за някви скапани левчета.
Последни новини