13 °C

Публикувана е Програмата за закрила на детето

На сайта на община Първомай е публикувана Програма за закрила на детето за 2020 година.

В община Първомай живеят около 4857 деца, което е около 1/6 от населението ѝ. Прогарамата има за цел осигуряване на тяхното благополучие и щастие: да се гарантират основните права във всички сфери на обществения живот на всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословното и психическото състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа, културна и социална среда, образование, свобода на възгледите и сигурност.

Приоритетите са намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето им, осигуряване на правото им на живот в сигурна и безопасна среда, равен достъп до училище, до правораздавателната система, повишаване на мерките за защита на децата от насилие и злоупотреба, насърчаването на участието им в обществения живот и полезно запълване на свободното време.

Обезпечаването на всички дейности по изпълнение на програмата е в рамките на утвърдените бюджети на съответните институции.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини