9 °C

Финансовият отчет на общината – заверен с резерви


Според съобщение на сайта на Сметната палата финансовият отчет на община Първомай за 2012г. е „заверен с резерви“. Това означава, че са констатирани съществени отклонения, които не дават вярна и честна представа за финансовото състояние и имуществото на общината и оказват влияние върху потребителите на информация . С такива резерви са 23 общини, а на една – Септември е отказана заверка. От това не произтичат съществени действия, но е важно забележките да бъдат взети под внимание и да бъдат отстранени през следващия период.
Освен с резерви, годишните финансови отчети могат да бъдат заверени „Без резерви“ и „Без резерви, но с обръщане на внимание“. Като заверките от втория вид за 2012г са над 20 пъти повече от първия. Налага се изводът, че в общините е необходимо допълнително подпомагане и контрол за подобряване на финансовата им отчетност- се казва на сайта на Палатата.
Освен в общините заверка на финансовите отчети за миналата година са направени за учебни заведения, ведомства, министерства.

parvomai.net

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Последни новини