12 °C

Стартира „Равен старт за всички“

Екипът: ЕленаДобрева, Пенка Петкова, Катя Николова, Юлиян Димитров, Виолета Пеналска, Тодор Тодоров и Росица Генова

С конференция, посетена от учители, ученици служители в ОбА и медии беше поставено началото на изпълнението на проект „Децата на Първомай – равен старт за всички“.

Ръководителят Юлиян Димитров представи екипа си – технически координатор Катя Николова, счетоводител – Виолета Пиналска и ръководителите на партниращите организации –Тодор Тодоров – директор на ОУ“Георги Караславов“, Росица Генова – директор на ПГСС „Васил Левски“,Пенка Петкова – директор на ОУ „Христо Ботев“ – село Градина и Елена Добрева – директор на ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ – гр. Първомай.

Накратко за дейностите и целите на проекта разказа Катя Николова. Общата стойност е 257 575лв, които ще бъдат получени по ОП „Развитие на човешките ресурси“ . Целевата група са 245 роми и 35 педагози, които ще бъдат обучени  за работа с тях по определените в проекта дейности. Тя обясни, че за партниращи организации са избрани училища, в които броят на ромите е значителен, разчитайки на учители, които вече са доказали способността си да работят с малцинствените етноси. Проектът предвижда работа в клубове и кръжоци, състезания, срещи, лагери и др.

Думата беше дадена на всеки от ръководителите на партньорските организации. Те представиха броя на клубовете и кръжоците,които ще се финансират по този проект. В Дебър – 14, в ПГСС – 5, като за най-атрактивен се счита Клубът по предприемачество. В  село Градина – 83 ученика ще бъдат обхванати в 7 кръжока и още 5 в ОУ“Св.св. Кирил и Методий“.  Всички директори се обединиха, около мнението, че проектът е полезен за оползотворяване на свободното време на учениците, ще мотивира децата,които ще се включат в него за полезни дейности и си пожелаха успешна работа през 13-те месеца за изпълнението му.

Два въпроса бяха поставени на екипа. Единият – защо точно тези учители трябва да бъдат обучавани при положение , че те вече имат опит. Оказа е, че обучението ще бъде изпълнено от фирма, която е избрана по закона за обществени поръчки и целта й е ръководителите на дейностите  да бъдат обучени за конкретните задачи. Част от модулите ще са „Билингвално образование“,“Сътрудничество със семейството“, „Изграждане на среда,стимулираща езиковото развитие“ и др. Обучението ще е изнесено и ще продължи 3 дни.

Вторият въпрос беше свързан с графика за изпълнение на дейностите. Юлиян Димитров отговори, че графикът е утвърден и че е съобразен с учебното време,за да не пречи на учебния процес.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Facebook коментари

Коментари в сайта

Хороскоп за 14.04.2021

Последни новини