Общината предупреждава, че ще пръска срещу тополов листояд

Община Първомай уведомява пчеларите и всички граждани за предстоящо третиране на  зелени площи срещу тополов листояд. То ще се извърши от ТП ,,Държавно горско стопанство – гр. Първомай“ на 25.06, 26.06, 27.06  и 28.06.2024 г. от 07:00 до 10:00 часа с препарат ,,Моспилан 20 СП“. Препаратът е щадящ и безопасен за хората.

Подлежащите на третиране терени са в две местности - oколо река Марица – 109 дка, и р. Мечка – 53 дка, в близост до Първомай, Градина Крушево и Караджалово.

Тополовият листояд е листен бръмбар. Той се разпространява при  умерена зима и суха, топла пролет. Среща се в източна Европа и Азия. Оставя след себе си неправилни останки по протежение на растителните вени и ръбовете на листата на растителността, която е консумирал. След като се хранят няколко дни, възрастните бръмбари се копулират и женските снасят първите си яйца. По време на копулацията женските продължават да консумират храна, а мъжките се бият помежду си  с мандибулите си в опит да прогонят съперника от женските. Продължителността на живота на тополовия листояд зависи от наличието на храна. При лоши условия женските снасят средно по-малко яйца, отколкото биха снасяли при стандартна консумация. 

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини