Кметът издаде заповед, осигуряваща безопасност по време на пожароопасния сезон

Кметът Николай Митков определи като пожароопасен сезона между 1 април и 11 ноември 2024 година.

В този период е забранено паленето на огън на открито и извършването на огневи работи на разстояние по-малко от 100 м от горските и земеделските земи.  Необходимо е да се спазват правилата  при почистването на сухи треви покрай железопътните линии, пътищата и др.

Кметовете по населен места трябва да организират специализирани групи от служители и работници за действия при гасене на горски пожари и поддържането им в постоянна готовност със специализираните автомобили и с екипите за патрулиране за първоначална атака на горските пожари.

Задължават се председателите на земеделските кооперации стриктно да спазват наредбата и да изготвят график за денонощни дежурства.

Изготвен е и план за действие при възникване на пожар, а контролът по изпълнението на заповедта е възложен на заместник-кмета Хамди Мустафа.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини