Определиха границите на село Градина

Дългогодишен проблем с определянето на границите на землището на село Градина е на път да бъде решен.

Село Градина се намира на пределите на 3 общини – Чирпан, Първомай и Братя Даскалови и на 2 области – Пловдив и Стара Загора. Общо границите на землището му са около 48 км, а всяко навлизане  или отнемане на 5-6 м на имот може да окаже влияние на площта.  След излизане на Закона, с който всички кадастрални планове трябва да бъдат в електронен вариант, това започва да се превръща в проблем.

Според кметът на селото Йордан Стоев проблемът е създаден пред 1994 година, когато всяка област наема фирма за земеразделяне. Те работят независимо една от друга и така се получава застъпване на земите. Сега са се провели няколко съвещания на областно ниво. Своя принос в решаване на проблема е дали и Румен Гечев. По време на посещението на майските празници, докато е все още действащ министър, той е запознат със ситуацията. С негова помощ са осигурени над 90 000 лв. от Централната комисия по кадастър. В България има около 5-6 селища с подобен проблем.

След като границите на общините са трасирани и координирани, предстои да бъдат определени и пределите на областите.

Ще бъдат установени и засегнатите собствениции и начинът за овъзмездяването им.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини