18 °C

Коронавирусът мутирал над 30 пъти за 6 месеца в пациентка с ХИВ

Продължаващата пандемия на COVID-19 доведе до множество мутации, които увеличиха броя на вторите вълни по целия свят, като последната в Индия. Сега ново проучване разкрива смущаващ случай на мутация, свързана с новия коронавирус. Оказва се, че жена с ХИВ е носила коронавируса в продължение на 216 дни. През това време вирусът мутирал най-малко 30 пъти, разкрива проучване, очакващо преглед.

Публикуван в четвъртък, докладът се отнася до неназована жена от Южна Африка. Съобщава се, че 36-годишната жена е боледувала от Ковид-19 повече от половин година и е била домакин на множество мутации, включително 13 в протеина на шипа, който е отговорен за това вирусът да избягва имунния отговор на човек. Освен това според проучването са регистрирани 19 други мутации.

Изследването хвърля светлина върху това как коронавирусът може да се променя в гостоприемници, които имат други дългосрочни заболявания, които намаляват способността на имунната система да се бори с вируса.

"Докато повечето хора ефективно изчистват Sars-CoV-2, има няколко съобщения за продължителна инфекция при имуносупресирани индивиди. Представяме случай на продължителна инфекция за повече от 6 месеца с отделяне на висок титър SARS-CoV-2 при лице с напреднал стадий на лечение на ХИВ и антиретровирусно лечение. Чрез цялостно секвениране на генома в множество точки от време ние демонстрираме ранната поява на заместването E484K, свързано с избягване на неутрализиращи антитела, последвано от други мутации и заместването N501Y, установено в повечето варианти, предизвикващи безпокойство", отбелязват учените.

Мутациите, съобщени при жената, не са резултат от лечението, което й се предлага за борба с COVID-19, допълват изследователите.

"Въпреки краткото клинично заболяване с умерена тежест, положителните PCR за SARS-CoV-2 продължили 216 дни. Демонстрираме значителни промени в популацията на вируса през това време, включващи множество мутации в ключови неутрализиращи епитопи на антитела в шип RBD и N терминален домейн (NTD). За разлика от много други съобщени случаи, еволюцията на коровируса не се дължи на получаването на имунни терапии (реконвалесцентна плазма или моноклонални антитела)", казва в доклада за изследването.

Това предполага, че вирусът може да мутира многократно в един гостоприемник и може да продължи да избягва защитните механизми на имунната система сред тези, които са диагностицирани с други сериозни заболявания. Изследването не споменава вирусът да е бил предаден на други. Хората с ХИВ по-често получават сериозни странични ефекти и смъртността от коронавируса при тях е по-висок - над 2,75 пъти, отколкото при другите.

Коментари в сайта

Случаен виц

Последни новини