Председателят на ОбС Светозар Славчев: Промените в ЗМСМА насърчават активното участие на гражданите в местното самоуправление

Председателят на Общински съвет - Първомай  Светозар Славчев коментира промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/.

С решение на Народното събрание най-същественото нововъведение е, че всяко открито заседание на Общинския съвет след 1 юли 2024 г. ще се излъчва в реално време на интернет страницата на общинския съвет или общината. Записите ще се съхраняват на съответната интернет страница. На живо ще се излъчват и заседанията на комисиите в Общинския съвет.

В рамките на тези усилия за прозрачност и според измененията, дневният ред и материалите за всяко предстоящо заседание трябва да бъдат публикувани в отворен формат, улеснявайки гражданите да бъдат информирани и ангажирани с местната политика. А това е нещо, което отдавна се случва на сайта на Община Първомай. Освен това се поддържа архив с всички взети през мандатите решения.

Друга новост в ЗМСМА е задължението да се създаде и да се поддържа публичен електронен регистър на питанията на общинските съветници към кмета и отговорите на тях.

Според Славчев тези изменения обещават достъп до местните политически процеси за всеки гражданин и увеличават нивото на прозрачност в местното самоуправление. Поставих въпроса дали излъчванията няма да провокират желание у съветниците да говорят и коментират излишно много с цел да ангажират аудитория? Той отговори, че няма нищо лошо в един публично развил се дебат.

Светозар Славчев е на мнение, че  тези промени в ЗМСМА „подчертават стремеж към по-голяма откритост и участие на гражданите в процеса на взимане на решения на местно ниво.“

И добавя: „Чрез тези инициативи се подобрява прозрачността, но и се насърчава активното участие на гражданите в местното самоуправление, което е основен стълб на демократичното общество.

Теодора Кирякова

Източник: Parvomai.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Последни новини