10 °C

Предлага за
700 лв.

Професионално обучение за ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД

Обява №54614

Професионално обучение за „ТЕХНИК-ЛЕСОВЪД“, код: 623010, специалност „Горско стопанство и дърводобив“

Дистанционната/ОНЛАЙН/ форма на обучение е изключително лесна и удобна за включване на желаещи от цяла България. Тя е напълно равнопоставена на редовната форма на обучение, както по отношение на съдържанието на учебните планове така и по издаваните документи. Провежда се по специално разработени електронни учебни материали включващи лекционен материал и изпитни тестови, показващи постигнатите резултати. Електронните учебни материали са за самостоятелна подготовка и за тях всеки обучаем получава уникално потребителско име и парола за 24 часов достъп през целия период на обучението. Можете да влизате, чрез своя профил със своето потребителско име и парола и да преглеждате учебните материали, когато Ви е удобно - без фиксиран час.

Последни новини