Предлага по договаряне

Обучение по предприемачество

Обява №53560

                      БЕЗПЛАТНО ОБУЧЕНИЕ  ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

БЦ – Първомай и БЦ - Карлово набират, желаещи лица за обучение попроект„ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО – ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПАЗАРА НА ТРУДА”-  ОП РЧР, МТСП, ЕСФ

 ОБУЧЕНИЯ И КОНСУЛТАЦИИ – предприемачески знания, възможности за разработване и финансиране на бизнес планове, с цел насърчаване стартирането и управлението на собствен бизнес.

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 безработни лица регистрирани и нерегистрирани на възраст до 29 г.включително

 безработни лица регистрирани и нерегистрирани на възраст над 29 г.          

            за информация и записвания: БЦ - Първомай, ул. „Гимназиална”№ 1

                          до ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, GSM:0899915615 Янко Демирев

Последни новини